280 milionów złotych od NFOIŚiGW na pożyczki dla ekologicznych przedsiębiorców

Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach uruchomionego właśnie nowego programu „E-Kumulator” chce on udzielić preferencyjnych pożyczek przedsiębiorcom na łączną kwotę około 280 milionów złotych.

Dofinansowania w formie pożyczek udzielane będą na projekty, które mają służyć poprawie jakości środowiska – chodzi o rozbudowę i modernizacją istniejących linii produkcyjnych i przemysłowych, co ma zaowocować zmniejszeniem surowców naturalnych; zmniejszenie szkodliwej emisji gazów i spalin do atmosfery oraz modernizację systemów przemysłowych, mające na celu poprawę jakości powietrza w systemach, które nie są bezpośrednio związane z spalaniem paliw. Jak podaje NFOŚiGW pożyczką sfinansować można do 75% kosztów kwalifikowanych instalacji, co oznacza możliwość uzyskania środków o wysokości od 1 do 90 milionów złotych.

Fundusz oferuje nie tylko pieniądze – przygotowany został kurs oraz szkolenia, które mają pomóc przedsiębiorcom zainteresowanym E-Kumulatorem napisać wnioski. Szkolenia te odbyć się mają na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Nabór do nowego konkursu uruchomiony zostanie 20 lutego. Poprzednia edycja została już zakończona podpisaniem dziesięciu umów na kwotę dofinansowania wynoszącą łącznie 426 milionów złotych.