Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

40 lat zmian klimatycznych uchwycone na prerii w Montanie

preria

40 lat zmian klimatycznych uchwycone na prerii w Montanie

Gary Belovsky i Jennifer Slade z Uniwersytetu Notre Dame w stanie Indiana przez 40 lat obserwowali prerię National Bison Range, znajdującą się w stanie Montana. Celem naukowców było poznanie czynników, które mają największy wpływ na zmiany zachodzące w jej roślinności.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Preria to najbardziej zagrożony ekosystem

Preria międzygórska jest jednym z najbardziej zagrożonych ekosystemów w Ameryce Północnej. W ciągu ostatniego stulecia, jej powierzchnia zmniejszyła się o 99%. Ponadto zaobserwowano wzrost temperatury powietrza na jej terenach i wysuszenie traw, przez co wzrosła podatność prerii na rozprzestrzenianie się ognia. Belkovsky i Slade stwierdzili, że spowodowane działalnością człowieka zmiany klimatyczne spotęgują to zjawisko w przyszłych latach.

Zmiany klimatu powodują niekorzystne amplitudy temperatur

Jednak to gwałtowne zmiany sezonowe, a nie roczne trendy klimatyczne, mają największy wpływ na zmiany cyklu życia roślin i bioróżnorodność. 

GARY BELOVSKY
Preria National Bison Range, fot. Gary Belovsky

W trakcie badań na prerii National Bison Range zauważono, że średnia roczna temperatura wzrosła, a średnia roczna ilość opadów zmniejszyła się. Jednakże w tym samym czasie, nadziemna produkcja pierwotna (czyli ilość produkowanego materiału roślinnego) wzrosła o 110%, czego powodem jest pojawienie się gwałtownych deszczy w maju i czerwcu. Zmiana w strukturze opadów znalazła odzwierciedlenie w zmianach szaty roślinnej. Liczba gatunków inwazyjnych wzrosła o 108%, natomiast o 65% zmniejszyła się ilość roślin odpornych na suszę i dwuliściennych. W krajobrazie prerii zaczęła dominować trawa.

Susza odpowiada za szybsze starzenie się roślin

Naukowcy odkryli również, że inne zmiany ekosystemu były zgodne z sezonowymi trendami klimatycznymi. Na przykład temperatury latem były wyższe, niż prognozowano na podstawie rocznych przewidywań, co przyspieszało starzenie się roślin – coroczne “brązowienie” zielonego materiału roślinnego. 

Odkrycia te podkreślają znaczenie zmian lokalnych i sezonowych podczas prognozowania skutków zmian klimatu dla danego ekosystemu. Autorzy podają, że międzygórskie łąki mogą przekształcać się w inny typ murawy, niespotykany do tej pory. 

– Prognozowanie wpływu zmian klimatu na produkcję roślinną na podstawie przewidywanej średniej rocznej temperatury i średnich opadów, może nie być właściwe, ponieważ sezonowe zmiany klimatyczne odgrywają ważniejszą rolę – podsumował Gary Belovsky.

Źródło: phys.org

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.