AGH poszerza ofertę kształcenia z zakresu OZE

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią na Wydziale Energetyki i Paliw to nowy kierunek studiów, który uruchamia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W AGH rejestracja na studia drugiego stopnia potrwa do 1 lutego. Kandydaci na studia magisterskie mogą wybierać spośród 48 kierunków na 14 wydziałach. Łącznie uczelnia przygotowała ponad 4 tysiące miejsc.

Dotychczasową ofertę edukacyjną AGH w Krakowie poszerza o nowy kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią. Absolwenci kierunku zdobędą szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i wykorzystania surowców energetycznych. Studia dostarczą im też informacji na temat tego, jak prawidłowo projektować i dobierać technologie energetyczne w oparciu o ich oddziaływanie na środowisko naturalne. W kształceniu zostanie położony nacisk na praktyczny wymiar studiów. Studenci kierunku będą mieli możliwość odbywać praktyki w firmach z sektora OZE. Dydaktyka będzie natomiast koncentrować się na udziale studentów w pracach badawczych.

Kandydaci na studia stacjonarne magisterskie mają czas do 1 lutego na rejestrację w systemie. Po tym czasie odbędą się egzaminy wstępne oraz kwalifikacja na studia. Kandydaci na studia niestacjonarne mogą dokonywać rejestracji w systemie rekrutacyjnym do 9 lutego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Magisterskie studia drugiego stopnia trwają cztery lub trzy semestry, w zależności od prowadzonych studiów i końcowego tytułu zawodowego – magistra lub magistra inżyniera.

W rekrutacji na studia drugiego stopnia kandydaci mogę wybierać jeden kierunek studiów (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Następnie wydziały organizują egzaminy wstępne, których zakres tematyczny pokrywa się z zakresem egzaminów kierunkowych na danym kierunku studiów. Kandydaci kontynuujący studia drugiego stopnia na tym samym kierunku mają możliwość uznania wyników egzaminu kierunkowego jako egzaminu wstępnego na kolejne studia.

Więcej o dostępnych kierunkach i przebiegu rekrutacji na drugi stopień studiów znajdą Państwo na stronie www.agh.edu.pl/rekrutacja.