“Antysmogowa mapa drogowa” w Żywcu

Forum Energii i władze miasta Żywiec opracowują miejską strategię walki ze smogiem, w ramach której w czerwcu bieżącego roku rozpoczęto prace nad “Antysmogową mapą drogową”. Projekt ma na celu przygotowanie koncepcji i strategii ograniczenia smogu z ciepłownictwa i ogrzewnictwa do 2030 r.

“Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca. Czyste powietrze poprzez czyste ciepło do 2030 roku” to inicjatywa realizowana w ramach projektu “Międzynarodowe Forum Współpracy – Czyste ciepło” i finansowana przez Europejską Inicjatywę na rzecz Ochrony Klimatu – EUKI oraz niemieckie Ministerstwo Środowiska. Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej w budynkach, wyeliminowanie starych pieców węglowych, modernizację systemów ciepłowniczych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. W Żywcu na potrzeby grzewcze wykorzystuje się 55 tys. ton węgla rocznie. Każdego roku koszty ciepła w mieście sięgają 74 mln złotych.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii ukończyła audyt energetyczny miasta Żywiec, który jest podstawą do określenia wstępnych diagnoz i działań. Forum Energii poinformowało, że przeprowadzono 200 uproszczonych audytów energetycznych i 80 wywiadów z mieszkańcami Żywca: – “Dotychczasowe działania pozwoliły nam zorientować się, jaki jest stan termomodernizacji, jaka jest struktura paliw wykorzystywanych do ogrzewania i jakie są źródła i poziom emisji zanieczyszczeń”.

W projekcie bierze udział zespół analityków z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Instytucja naukowa, która na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwa Energii oraz AGH pracuje nad stworzeniem rozwiązań legislacyjnych, biznesowych oraz narzędziowych dla wdrażania klastrów w ramach projektu KlastER.

– Rośnie świadomość energetyczna społeczeństwa i koszty technologii spadają. To daje lokalnym społecznościom możliwość wyboru czystych, tanich źródeł ciepła i energii elektrycznej. Naszym celem, realizowanym w ramach projektu KlastER, jest pomoc w wyborze najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań. Żywiec może być jednym z kilku miast, które zostaną objęte badaniem w ramach tego projektu – powiedział dr inż. Karol Wawrzyniak z NCBJ.