Rosja postawi na ulgi dla małego OZE

Do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, wniesiono projekt ustawy regulującej niektóre kwestie dotyczące mikrogeneracji OZE. Jedną z propozycji autorów ustawy jest zwolnienie z konieczności opłaty podatku dochodowego zysków pochodzących ze sprzedaży energii wyprodukowanej w instalacjach o mocy do 15 kW.

O projekcie ustawy poinformował portalu Dumy Państwowej. Inicjatorem powstania ustawy jest rząd Federacji Rosyjskiej. Dokument ma przede wszystkim stać się bazą normatywną dla mikrogeneracji i użytkowników indywidualnych instalacji wytwarzających energię elektryczną opartych o odnawialne źródła energii. Jest to związane ze wzrastająca popularności odnawialnych źródeł energii w Rosji, zwłaszcza przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Zwolnienie z konieczności uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży energii pochodzącej z tzw. „prywatnych elektrowni małej mocy” (tj. nieprzekraczającej 15 kW) ma dotyczyć jednak wyłącznie osób fizycznych. Władze zabezpieczają się w ten sposób przed nadużywaniem przepisu przez firmy i sztuczne dzielenie niektórych przemysłowych obiektów OZE na mniejsze, spełniające wymagania ustawy.

Dokument trafił do biura podawczego 23 sierpnia 2019 r. Warto dodać, że już wcześniej pod głosowanie w Dumie trafił projekt wniesienia do rosyjskiego prawa podatkowego stosownych poprawek pozwalających na bezzwłoczne wprowadzenie w życie nowej ustawy o OZE. Projekt zmian przygotowało Ministerstwo Finansów, a jego propozycje Duma przyjęła na posiedzeniu już 15 sierpnia. W samej dokumencie zaznaczono, że opracowano go zgodnie z założeniami rządowego planu wsparcia rozwoju mikrogeneracji OZE w Rosji.

Zgodnie z ustawą zwolnienie z podatku dochodowego obejmie sprzedaż nadwyżki energii wyprodukowanej w obiektach OZE, które nie przekraczają mocy 15 kW, należą do osób fizycznych i które produkują energię na własne potrzeby bytowe i gospodarcze. Zakłada się także umożliwienie tego typu producentom możliwość odsprzedaży nadwyżek energii operatorowi sieci elektroenergetycznej.

Podczas obrad, na których przyjęto poprawki do prawa podatkowego, głos zabrał premier Rosji, Dmitrij Miedwiediew. Poinformował on, że projekt przewiduje zwolnienia podatkowe do 1 stycznia 2029 roku. Ustawa jest sukcesem przede wszystkim ministra energetyki Aleksandra Nowaka, który od dłuższego czasu aktywnie wspiera rozwój mikrogeneracji OZE i to prawdopodobnie jego wpływ sprawił, że projekt powstał i został przyjęty w tak ekspresowym tempie.