Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Aukcje na sprzedaż energii z OZE

renwable

Aukcje na sprzedaż energii z OZE

Urząd Regulacji Energetyki podał termin aukcji na sprzedaż OZE. To okazja zachęcająca właścicieli instalacji biogazu do przejścia na system aukcyjny. Aukcje OZE są też dedykowane instalacjom wiatrowym i farmom fotowoltaicznym.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Aukcje OZE w 2021 roku

Aukcje OZE to przetargi, które ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Dzięki nim możliwa jest sprzedaż energii, która powstała  z instalacji odnawialnych źródeł energii. Takie licytacje organizowane były do tej pory co najmniej raz w roku. 

URE ogłosił osiem aukcji na sprzedaż energii z OZE. Odbędą się one w dniach od 26 maja do 11 czerwca. Rozstrzygnięcie nastąpi maksymalnie do 30 czerwca. 

Siedem aukcji jest dedykowane nowym instalacjom. W sumie w ośmiu aukcjach na sprzedaż trafi ponad 68 TWh niskoemisyjnej energii. Ich maksymalna wartość wyniesie około 24 mld zł. W 2020 roku zakontraktowano około 54,5 TWh mocy za łączną kwotę blisko 13 mld zł.

W tym roku ostatnia aukcja OZE

Regulamin aukcji OZE jest oparty na ustaleniach Prezesa URE i Ministra Klimatu. Określa on m.in. zasady organizowania aukcji, tryb składania ofert, przebieg i sposób ich rozstrzygnięcia, a także  zasady bezpieczeństwa i użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Ogłoszenie o aukcji OZE zawiera również dane a temat maksymalnej ilości energii z odnawialnych źródeł energii, która jest przewidziana do sprzedaży.

Szczegóły dotyczące poszczególnych aukcji, w tym kalendarz aukcji w podziale na poszczególne koszyki, znajdują się na stronie BIP Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i stanem prawnym, tegoroczna aukcja OZE jest ostatnim wydarzeniem w zakresie systemu aukcyjnego.

źródło: ure.gov.pl, gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.