Gdzie te naklejki Panie Premierze?

Od czasu wejścia w życie ustawy o elektromobilności i paliwach kopalnych minęło już prawie 5 miesięcy. Zmiany legislacyjne uchwalone przez obecny rząd miały przyczynić się do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce. „Elektromobilność może stać się napędem nowoczesnej gospodarki, przyczynić się do wzrostu innowacyjności w sektorze energetycznym oraz stanowić skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza”, zapowiadał minister Krzysztof Tchórzewski.

Paryż i Renault wspólnie na rzecz rozwoju miejskiej elektromobilności

Francuski koncern Renault oraz Paryż ogłosiły uruchomienie planu na rzecz rozwoju mobilności elektrycznej. Inicjatywa będzie obejmowała rozmieszczenie na terenie miasta do końca przyszłego roku 2000 pojazdów elektrycznych, którymi będą mogli poruszać się mieszkańcy oraz turyści. Ponadto plan obejmuje również działania na rzecz rozwoju autonomicznych pojazdów elektrycznych.