Autobusy elektryczne w Kielcach już w 2020 roku?

Autobusy elektryczne w Kielcach już w 2020 roku?

Władze Kielc wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji planują wystąpić o unijne dofinansowanie na zakup autobusów elektrycznych i zapewnienie niezbędnej do ich obsługi infrastruktury.

Pieniądze na tę inwestycję miasto i MPK planują pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego. Władze Kielc wystąpią o kwotę sięgającą ponad ośmiu milionów złotych, która zostanie przeznaczona najprawdopodobniej na budowę ładowarek typu plug-in.

Zadaniem MPK byłby z kolei zakup pierwszych autobusów elektrycznych. Jak powiedziała Elżbieta Śreniawska, prezes przedsiębiorstwa, na początek planowane jest nabycie dwóch lub trzech pojazdów o wartości około dwóch milionów złotych każdy. Cechują się one zasięgiem wynoszącym około 150 kilometrów i przeznaczone byłyby do obsługi bezpłatnych linii kursujących po centrum Kielc.

Przypomnijmy, zgodnie z prawem unijnym do 2021 roku w miastach wielkości Kielc (około 200 tysięcy mieszkańców) ma jeździć co najmniej dziesięć autobusów o napędzie elektrycznym lub wodorowym. Z kolei do 2027 roku mają one stanowić nie mniej niż trzydzieści procent całej floty. Inwestycja w pojazdy elektryczne jest już kolejną decyzją władz stolicy województwa świętokrzyskiego, która ma doprowadzić do redukcji emisji z miejskiego transportu zbiorowego. Od 2018 roku po ulicach Kielc jeździ dwadzieścia pięć autobusów hybrydowych. Inwestycja warta była pięćdziesiąt sześć milionów złotych i w osiemdziesięciu pięciu procentach została sfinansowana ze środków unijnych.