Bank Ochrony Środowiska nagrodzony przez Polską Izbę Ekologii

BOŚ został doceniony przez Polską Izbę Ekologii nagrodą Ekolaur w tegorocznym finale. Nagroda przyznana została za „Całokształt Działalności na Rzecz Ochrony Środowiska” i jest potwierdzeniem, że BOŚ Bank skutecznie angażuje się w ten obszar swojej działalności, co przynosi środowisku naturalnemu wymierne korzyści.

BOŚ Bank jest jedynym bankiem w naszym kraju, który specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Ekologia jest więc wpisana nie tylko w nazwę banku, ale i jego statut. „Sama nazwa nie wystarczy, jeśli nie idą za nią konkretne, efektywne działania. Właśnie otrzymaliśmy dowód, że bardzo dobrze realizujemy naszą proekologiczną misję. Nagroda za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska jest dla nas ogromną inspiracją i motywacją do dalszej pracy. Dziękujemy przede wszystkim NFOŚiGW oraz naszym klientom i inwestorom, którzy nam zaufali i tak samo jak my chcą działać w symbiozie ze środowiskiem naturalnym, wybierając nasz Bank na partnera do realizacji swoich celów”, skomentował prezes zarządu banku, Bogusław Białowąs.

O banku najlepiej świadczą inwestycje współrealizowane przez BOŚ i ich oddziaływanie ekologiczne. Łączna kwota umów na finansowanie działać proekologicznych, zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku, wynosi 581,1 mln zł. Jest ona o 82,6% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Od początku swojego funkcjonowania BOŚ Bank sfinansował inwestycje proekologiczne o łącznej wartości 50 mld złotych, z czego ponad 60% to inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery. Za te działania w banku odpowiada zespół 1260 osób. Łączą ich wartości ekologiczne. Klienci banku mogą liczyć między innymi na wsparcie inżynierów-ekologów pracujących w banku, którzy służą wsparciem merytorycznym przez cały okres finansowania.

Współpraca BOŚ z Narodowym oraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia dostosowywanie oferty banku do indywidulanych potrzeb klientów w ramach projektów realizowanych przez Fundusze.

Konkurs Ekolaur jest organizowany przez Polską Izbę Ekologii już od 2002 roku. Promuje on „najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace, podejmowane na rzecz ochrony środowiska” przez przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy w Polsce.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Jak walczyć ze śmierdzącym problemem?

Ostatnio zaproponowane rozwiązania ustawy antyodorowej zostały odrzucone przez rząd. W związku z tym, jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wznowiono prace nad kolejnym projektem. Kiedy powstaną i zostaną zatwierdzone ostateczne regulacje prawne, trudno stwierdzić.