Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Budulec życia [Światowy Dzień Wody i Ochrony Morza Bałtyckiego]

morze

Budulec życia [Światowy Dzień Wody i Ochrony Morza Bałtyckiego]

Czy ludzkie słowa i myśli mają wpływ na wodę? Doktor Masaru Emoto, japoński naukowiec, prowadził eksperymenty nad przemianą struktury kryształów wody pod wpływem wypowiadanych słów i kierowanych intencji. Doświadczenia te opisał w książce Messages from water. Mogą być one punktem wyjścia do rozważań o znaczeniu i ochronie tej najpotężniejszej siły natury.

Reklama

Czyny 

Choć nie każdy musi zgodzić się doktorem Emoto w kwestii  intencji, łatwo dostrzec realne przemiany w strukturze i wyglądzie danego surowca. Eksperymenty wykazały, że cząstki wody zmieniają swoją strukturę pod wpływem słów. Naukowiec pobierał wodę z jezior, rzek, a nawet tę z kranu i fotografował przemiany jej struktur w komorze kriogenicznej. Woda jest życiem – taki wniosek płynie nie tylko z symbolicznych doświadczeń japońskiego naukowca. Wypowiadanie miłych słów, okazywanie wdzięczności, czy nawet modlitw, niesie za sobą jasny przekaz – natura jest życiem, a my sami… w większości składamy się z wody. Wyniki badań Emoto zdają się mieć wyraźny sens.

Oszczędność

Współcześnie zdajemy sobie sprawę ze sprawczej siły człowieka, który determinuje postać środowiska. Jeżeli woda jest tak kluczowa w naszym życiu, to dlaczego jej zasoby kurczą się, wody są zanieczyszczone, a sytuacja hydrologiczna z roku na rok jest coraz gorsza? 

Począwszy od wypompowywania wody z warstw wodonośnych, przez nawadnianie sektorów gospodarki, które pochłaniają ekstremalne ilości wody (rolnictwo, masowy przemysł hodowlany), po efekty i skutki globalnego ocieplenia, ingerencja w cykle wody jest gigantyczna. Wszystkie te czynniki łączy jeden schemat – zachłanność człowieka, chęć przezwyciężenia i panowania nad naturą.

Niedawno opublikowaliśmy zestawienie krajów, które marnują największe ilości wody na globie.

Hydrolodzy ostrzegają, że decyzje każdego z nas mają wpływ na redukcję ilości tego surowca. Autorzy analizy, Ali Nazemi i Dan Kraus po badaniach nad stopniem marnowania wody, doszli do frapujących wniosków. Ludzie myślą, że woda zawsze będzie i dostęp do niej nigdy się nie skończy. Sytuacja wygląda niepokojąco, począwszy od analizy skali mikro – wykorzystanie wody w gospodarstwach domowych, po makro – gospodarka, przemysł. 

Morze wolne od zanieczyszczeń

Bałtyk jest morzem półzamkniętym. Całkowita wymiana wód zajmuje dużo czasu, bo około 30 lat. Ponadto 99,7% powierzchni Polski leży w zlewni Bałtyku. Dlatego  tak ważne jest dbanie o te morskie tereny. Dla ochrony Morza Bałtyckiego znaczenie ma wiele ludzkich postaw. Forma spędzania wakacji, nasze zakupy, sposób podróżowania i inne codzienne wybory, które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na ilość zanieczyszczeń, które znajdą się w morzu. Tymczasem w Polsce, ruszył program Moja Woda.

Życie bałtyckiej fauny i flory oraz stan środowiska zależy od nas wszystkich. Bo kto chciałby podziwiać zachód słońca na piasku pełnym niedopałków, czy papierków? Nie lubimy wydm pokrytych plastikiem, prawda?

W Światowy Dzień Wody, co chciałbyś jej przekazać? Intencja może mieć znaczenie większe, niż w znanym porzekadle.

źródło: M. Reynolds Ogrodowe przebudzenie, informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.