Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Moja Woda – uzyskaj dotacje i oszczędzaj wodę

moja woda

Moja Woda – uzyskaj dotacje i oszczędzaj wodę

Od 22 marca 2021 roku można składać wnioski w programie “Moja Woda”. Na przydomowe instalacje wyłapujące deszczówkę, można uzyskać do 5 tysięcy złotych dofinansowania. Całkowity budżet “Mojej Wody” wynosi 100 milionów złotych. Chęć udziału w programie należy zgłaszać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Na co przeznaczyć dofinansowanie?

NFOŚiGW wyjaśnia, że na dofinansowanie mogą liczyć instalacje do zbierania wód opadowych z dachów, chodników i pojazdów. Jako przykład wymienił łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe czy przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania. 

Pieniądze można zdobyć również na pompy, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, czy podziemne lub zewnętrzne zbiorniki. Jednak ich minimalna pojemność powinna wynosić minimum 2 tys. litrów. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jak złożyć wniosek?

Można to zrobić elektronicznie, na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski można również składać w tradycyjnej, papierowej formie. Wykaz wojewódzkich jednostek wraz z kontaktami dostępny jest tutaj

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie może pokryć maksymalnie 80% wszystkich kosztów, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Okres trwałości przedsięwzięcia musi wynosić 3 lata od daty jego zakończenia. Zastosowane do inwestycji materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Aby ubiegać się o dotacje, minimalny koszt instalacji musi wynosić minimum 2 tysiące złotych. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Źródło: PAP, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.