Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Carbon Footprint Approved – certyfikat zielonej jakości od Carbon Footprint Foundation

Carbon Footprint Approved – certyfikat zielonej jakości od Carbon Footprint Foundation

Carbon Footprint Approved – certyfikat zielonej jakości od Carbon Footprint Foundation

Partner merytoryczny: Carbon Footprint Foundation
Różne formy certyfikacji ekologicznej mają na celu pomóc konsumentowi wybrać produkt czy usługę, które zostały wytworzone i dostarczone w przyjazny dla środowiska sposób. Krakowska Fundacja Carbon Footprint Foundation przyznaje znak towarowy Carbon Footprint Approved. Co oznacza ten certyfikat i jak można go pozyskać?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Po co nam certyfikaty?

Znak towarowy (certyfikat) wyróżnia produkty spośród wszystkich innych, ale również może stać się cennym zasobem organizacji. Często jest częścią własności intelektualnej firmy i gwarancją sukcesu w biznesie. Ekologia, produkcja ekologiczna czy sprzedaż artykułów ekologicznych stają się od lat wiodącym trendem. Obserwujemy rosnącą potrzebę oznakowania takich zrównoważonych produktów i usług. Pozwoli to ułatwić konsumentom wybór marek, które spełniają kryteria ekologiczne oraz wskazują na zrównoważoną produkcję i tzw. zrównoważony rozwój firmy. Najbardziej znane i identyfikowalne przez konsumentów certyfikaty to te związane z żywnością oraz produkcją ekologiczną. A co z emisyjnością wytwarzanych produktów lub świadczonych usług?

Certyfikacja i ślad węglowy

Carbon Footprint Approved to międzynarodowy znak towarowy dla produktów i usług, oparty na kryterium śladu węglowego.

– Certyfikat został stworzony z inicjatywy Fundatora – Dawida Zielińskiego i jest unikatowy z wielu względów. Dotyka wprost sedna sprawy, bo skupia się wokół najbardziej emisjogennych obszarów działalności: energii, transportu oraz utylizacji. Dodaliśmy kontekst działalności społecznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ edukacja i świadomość to źródła zmiany – powiedziała o Carbon Footprint Approved Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Fundacji.

Certyfikat Carbon Footprint Approved uwiarygadnia działania firmy lub organizacji na rzecz ograniczenia śladu węglowego wytwarzanych przez nią produktów lub usług. Potwierdza tym samym zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju oraz poświadcza realizowanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Carbon Footprint Approved jest zastrzeżonym w EUIPO międzynarodowym znakiem towarowy przyznawanym produktom lub usługom, które zostały wytworzone lub dostarczone w odpowiedzialny środowiskowo i społecznie sposób.

– Premiera certyfikatu miała miejsce podczas 3. edycji międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit 2022 w Krakowie. Pierwszym certyfikowanym produktem zostały okna dachowe GREENVIEW od FAKRO. Międzynarodowy znak towarowy – CFA powstał z rosnącej potrzeby biznesu uwiarygodniania działań organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju – dodała Agnieszka Rozwadowska

Co to jest EUIPO?

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) – urząd należący do struktur Unii Europejskiej rejestrujący znaki towarowe (European Union trade marks) i wspólnotowe wzory przemysłowe (registered community designs). Dyrektorem Wykonawczym EUIPO jest Christian Archambeau. EUIPO kieruje zarząd, na czele którego stoi Andrea Di Carlo. Unia Europejska zdecydowanie dąży np. do ograniczenia emisji CO2, zmierza w kierunku ograniczenia korzystania z opakowań nienadających się do recyklingu oraz wspiera edukację i rozwój myśli naukowej w obszarze ekologii. Pojawia się coraz więcej przepisów dotyczących etycznego prowadzenia biznesu. Analiza procesów biznesowych pod kątem ekologicznym zaczyna się już od etapu pozyskiwania materiałów, a kończy na transparentnym informowaniu klienta o zawartości produktu i opakowania. Działania te są wspierane całym systemem certyfikacji, tak by nabywcy biznesowi i konsumenci wiedzieli, czy produkty i firmy spełniają kryteria produkcji ekologicznej.

Warunki uzyskania certyfikatu Carbon Footprint Approved

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne przejście audytu, który dotyczy pięciu głównych kategorii: energia, transport, utylizacja, zrównoważony rozwój, działalność społeczna. Uzyskanie przynajmniej 75% punktów kwalifikuje podmiot jako mogący przystąpić do certyfikacji. Wykonaniem audytu i przyznaniem certyfikatu zajmuje się krakowska Fundacja Carbon Footprint, która od 2019 roku zajmuje się analityką śladu węglowego, dekarbonizacją, edukacją i budowaniem świadomości na temat śladu węglowego.

Chcę porozmawiać

Certyfikat przyznaje się na okres roku, jest on płatny. Wszystkie szczegóły na jego temat można uzyskać pod numerem telefonu: 695 888 090, a regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://carbonfootprintapproved.com/.

Fot. Canva (Tevarak Phanduang), Carbon Footprint Foundation


Partner merytoryczny: Carbon Footprint Foundation

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.