Centrum badań nad OZE w małopolskiej Miękini

Centrum badań nad OZE w małopolskiej Miękini

W małopolskiej wsi Miękinia powstanie Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy. Kilkanaście instytucji będzie współpracować w zakresie badań, promocji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła. 

Klucz do niskoemisyjności

Podczas konferencji prasowej online minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka podkreślił znaczenie pomp ciepła. Zaznaczył, że mogą one pomóc w budowaniu niskoemisyjnego systemu energetycznego i poprawy jakości powietrza. 

Użycie pomp ciepła może przyczynić się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją – przekonywał Kurtyka. 

Pierwsza taka inwestycja w Polsce

Miękiński HUB stworzy przestrzeń do współpracy wielu podmiotów z sektora odnawialnych źródeł energii. Ich działania mogą zwiększyć potencjał lokalnych producentów do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu OZE

Doskonale wiemy, że nowoczesne technologie związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pozwolą na prowadzenie działań ekologicznych, przyjaznych środowisku, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. […] Cieszy mnie fakt, że taka inwestycja, pierwsza w Polsce, powstaje właśnie w Małopolsce – powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Pod naukowym okiem AGH

Jak podkreśla wiceminister Piotr Dziadzio, Miękinia posiada odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze. Od 2009 roku istnieje tutaj Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii, należące do wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Laboratorium prowadzi działalność w zakresie OZE, hybrydowych systemów energetycznych oraz efektywności energetycznej i mikroenergetyki prosumenckiej. 

Minister Kurtyka dodał, że wybór tej lokalizacji wynika również z doświadczeń regionu małopolskiego w zakresie walki z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza.

Efekt synergii

Koncepcja HUB-u zakłada, że będzie on w stanie osiągnąć największe efekty poprzez połączenie:

  • infrastruktury technicznej, np. biur, laboratoriów, hal testowych,
  • nowoczesnych metod zarządzania, np. mechanizmu zarządzania systemem innowacji,
  • współpracy sieciowej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie technologii dla inteligentnej energetyki, np. startupów, inwestorów.

Jak dodał Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic, w ramach dalszej współpracy z AGH i środowiskiem biznesu planowane jest stworzenie w Miękini Centrum Edukacji. Zajmowałoby się ono  szkoleniami i doradztwem dla profesjonalistów związanych z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego korzystania z tych źródeł.

Źródło: gov.pl