1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ciepło z największej odlewni Volkswagena w Europie ogrzeje tysiące domów w Poznaniu

Ciepło z największej odlewni Volkswagena w Europie ogrzeje tysiące domów w Poznaniu

Ciepło z największej odlewni Volkswagena w Europie ogrzeje tysiące domów w Poznaniu

Odlewnia Volkswagen Poznań jest największą odlewnią głowic cylindrowych w Europie. Ciepła odpadowe z układu sprężarek zlokalizowanych w zakładzie przekazywane jest teraz do miejskiej sieci ciepłowniczej w Poznaniu. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ciepło z odlewni dla domów

Odlewnia Volkswagena w Poznaniu produkuje rocznie 4,47 miliona komponentów, zużywając przy tym ponad 30 000 ton aluminium. Niemiecko koncern przemysłowy wraz z Veolia Energia zrealizowała układ odzysku ciepła z zakładu dla miejskiego systemu ciepłowniczego.

Dzięki temu rozwiązaniu zagospodarowano ciepło odpadowe oraz zmniejszono emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad tonę rocznie. Ciepło odpadowe to niewykorzystywana energia powstająca przy okazji innych procesów. Odzyskane ciepło Veolia sprzedaje miastu w postaci gorącej wody. Tym samym zmniejszono zużycie wody na potrzeby chłodzenia o 17 milionów litrów rocznie. 

Wymagało m.in. to wymiany sprężarek na jednostki z modułami do odzysku ciepła.

Aluminium, z którego wytwarzane są komponenty do produkcji aut topione jest w piecach gazowych. Podczas procesu wytapiania powstają znaczne ilości ciepła, które nie było wcześniej wykorzystywane i trafiało bezpośrednio do atmosfery. 

Ciepło to jest kierowane do wymiennika, gdzie ogrzewa wodę. Przez kolejny wymiennik jest przekazywane do instalacji ciepłowniczej firmy Veolia Energia Poznań. Montaż instalacji do odzysku ciepła z pieców odlewniczych rozpoczął się w Odlewni Volkswagen Poznań na przełomie III i IV kw. 2021 roku. W tej chwili instalacja pracuje na jednym z pieców. Jeszcze w czerwcu 2022 roku ruszy na drugim, a na kolejnych dwóch do końca tego roku. W sumie, ciepło odzyskiwane będzie z czterech pieców odlewniczych cytuje Volkswagena portal epoznan.pl.

Ile domów zasili poznańska odlewnia?

Ciepło popłynie w sumie do 4,5 tys. mieszkań w 45 budynkach wielorodzinnych. Beneficjentami tego rozwiązania będą mieszkańcy znajdujących się na Górczynie ulic: Głogowskiej, Góreckiej, Kolejowej, Krauthofera. Z ciepła odpadowego odlewni skorzystają także pobliskie centrum handlowe i zakład gospodarki odpadami. Poznańska elektrociepłownia Karolin zużyje przez to o ponad 3 tysiące ton węgla mniej. Oznacza to, że nie wyemituje prawie 2,5 tys. ton CO2. 

Przykład poznańskiej odlewni pokazuje, jak ważne i efektywne mogą być rozwiązania dążące do gospodarki zamkniętej. Mamy do czynienia z gospodarką o obiegu zamkniętym, w którym maksymalnie wykorzystywane są dostępne zasoby. W Polsce pojawia się coraz więcej tego typu rozwiązań. 

Ciepło odpadowe i ciepło z odpadów

Ciepła odpadowego nie należy mylić z ciepłem pochodzącym ze spalania odpadów. Zakłady wytwarzające energię cieplną ze spalania śmieci, znajdziemy m.in. w Krakowie i Warszawie. W stolicy trwa właśnie przebudowa dotychczasowej spalarni, która po modernizacji stanie się największym tego typu obiektem w Polsce. 

Obecny ZUSOK jest ważnym ogniwem gospodarki odpadami komunalnymi w stolicy. Przetwarza około 40 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie, dodatkowo odzyskując z nich przyjazną  środowisku energię elektryczną i cieplną. Jednocześnie od roku jest modernizowany i rozbudowywany, aby po zakończeniu inwestycji siedmiokrotnie zwiększyć moc instalacji.

https://swiatoze.pl/najwieksza-spalarnia-smieci-w-polsce-zapewni-energie-i-cieplo-dla-stolicy/

źródło: veolia.pl, epoznan.pl, volkswagen-poznan.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.