Columbus Energy partnerem we wdrażaniu programu “Mój Prąd”

Columbus Energy jest partnerem NFOŚiGW w procesie składania wniosków w programie „Mój prąd”. Ma to przyspieszyć proces realizacji dotacji. 

Columbus Energy będzie współpracował z NFOŚiGW, by usprawnić system realizacji wniosków o dotacje na panele fotowoltaiczne. Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało już podpisane – jego celem jest optymalizacja procesu składania wniosków i uregulowanie zasad współpracy między firmą, a NFOŚiGW. Od teraz wnioski klientów Columbus Energy będą jeszcze szybciej obsłużone, dzięki czemu w krótkim czasie otrzymają 5000 zł dotacji do paneli słonecznych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Columbus Energy rozwija się w dynamicznym tempie. Firma właśnie zanotowała 300 proc. wzrost w trzecim kwartale 2019 r. Zwiększyła skonsolidowany przychód w stosunku do zeszłego kwartału o 200% i osiągnęła wzrost zysku netto w ciągu ostatnich 3 lat o 9000%. Kapitalizacja Spółki wyniosła – na 12 listopada – ponad  692 mln zł.

Columbus Energy stawia na profesjonalne działania, które zmierzają do wypracowania trwałych zasad na polskim rynku fotowoltaicznym i buduje 12,5 MW farm fotowoltaicznych w całej Polsce. Drugi filar działalności firmy to edukacja w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii.

Według raportu „Rynek fotowoltaiki w 2019” przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej,  rynek fotowoltaiki to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi OZE. Autorzy podali, że łączna moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec ubiegłego roku wynosiła 500 MW, a w czerwcu 2019 przekraczała już 700 MW. W 2018 roku przyrost mocy PV był na poziomie 90 proc., w bieżącym natomiast ma szansę przekroczyć 200 proc.