Columbus Energy S.A. i Geotrans S.A. postawią pilotażowe instalacje PV na terenach zdegradowanych

7 kwietnia krakowska firma Columbus Energy, specjalizująca się w projektowaniu i budowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych, podpisała list intencyjny o współpracy z wrocławską spółką Geotrans, która zajmuje się gospodarką odpadami procesowymi oraz rekultywacją zdegradowanych terenów przyrodniczych. Dokument określa ogólne zasady wspólnych działań w przyszłości. Pierwsze projektami, które razem zrealizują, będą dotyczyły dwóch pilotażowych instalacji fotowoltaicznych.

Strony mają razem współpracować w zakresie stawiania instalacji fotowoltaicznych na terenach zdegradowanych, składowiskach odpadów, czy nawet na terenach oczyszczalni ścieków – tam, gdzie działa Geotrans.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Spółki krakowska i wrocławska zaplanowały, że wspólnie zrealizują budowę dwóch pilotażowych instalacji OZE – jedna ma powstać na terenie zrekultywowanym, druga na obiekcie oczyszczalni ścieków. Columbus Energy zostanie ich generalnym wykonawcą i odpowiada za prace deweloperskie.

Na mocy listu Geotrans może liczyć na razie na wynagrodzenie prowizyjne. Dopiero w późniejszym czasie wrocławska spółka otrzyma udział kapitałowy. Zarząd krakowskiej firmy zwraca uwagę, że list intencyjny obecnie oznacza wyrażenie woli podjęcia negocjacji i działań dotyczących realizacji wspomnianych pilotażowych przedsięwzięć i nie tworzy on żadnych wiążących zobowiązań.

Prace związane z realizowaniem pilotażowych projektów mają ruszyć jeszcze w tym roku, najpóźniej w maju.

Źródło: wnp.pl