Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Coraz bliżej Farmy Wiatrowej Baltica w polskiej części Morza Bałtyckiego

Coraz bliżej Farmy Wiatrowej Baltica w polskiej części Morza Bałtyckiego

Coraz bliżej Farmy Wiatrowej Baltica w polskiej części Morza Bałtyckiego

Morska Farma Wiatrowa Baltica otrzymała właśnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej. To kolejny krok w stronę morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

BANER MOBILEB1
Reklama

Morska farma wiatrowa Baltica

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej, czyli wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Farma realizowana jest w dwóch etapach: Baltica 2 i Baltica 3.  Inwestorzy odpowiadający za projekt – PGE i Ørsted – mogą dzięki nowym decyzjom kontynuować projekt i rozpocząć prace nad uzyskaniem pozwoleń na budowę. 

Wydanie decyzji środowiskowej zamyka ważny, wielomiesięczny etap prac przygotowujących budowę morskiej farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą przyłączeniową. Spełniliśmy niezbędny warunek kontynuacji procesu inwestycyjnego i możemy teraz przystąpić do przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do pozyskania pozwoleń na budowę powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzone zostały szczegółowe badania środowiska przyrodniczego. 

Proces zakładania morskiej farmy wiatrowej

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica to milowy krok w kierunku realizacji inwestycji. Od 24 stycznia 2020 roku projekt posiada decyzję środowiskową dla farmy wiatrowej.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Decyzja środowiskowa dla infrastruktury przyłączeniowej Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica jest dla nas potwierdzeniem, że badania środowiskowe zostały rzetelnie przeprowadzone, a powstała w ich rezultacie dokumentacja środowiskowa została należycie przygotowana – dodał prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Ponadto projekt posiada pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymał prawo do kontraktu różnicowego. 

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej złożyliśmy wnioski o pozwolenia wodnoprawne i będziemy występować o decyzje lokalizacyjne. To elementy przygotowań do pozyskania pozwoleń na budowę, które są ostatnimi wymogami administracyjnymi. Ich spełnienie pozwoli projektowi Baltica 2+3 dojrzewać w kierunku podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej, a następnie przejść od etapu planowania do etapu realizacji inwestycji – mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor projektu Baltica 2+3 z ramienia Ørsted. 

Zadaniem infrastruktury przyłączeniowej jest wyprowadzenie energii wyprodukowanej na morzu do sieci przesyłowej na lądzie. Na odcinku przejścia kabli morskich przez strefę brzegową zostanie wykonany przewiert morze – ląd. Kable zostaną wtedy poprowadzone w technologii bezwykopowej pod plażą. Następnie będą biegły ławą kablową przez teren gminy Choczewo do dwóch lądowych stacji transformatorowych zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie. Stąd energia trafi do stacji elektroenergetycznej krajowego operatora sieci przesyłowej. 

Projekt przyczyni się do wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Bezpieczna i czysta energia z wiatru

Zgodnie z harmonogramem pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, wprowadzenie pierwszej energii do sieci jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma rozpocząć produkcję w 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. 

Cieszymy się, że dokładając cegiełkę do celów związanych z transformacją i wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, możemy realizować inwestycję w Morską Farmę Wiatrową Baltica zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymidodaje Søren Westergaard Jensen.

Więcej farm wiatrowych oznacza więcej energii w sieci, co ma szczególne znaczenie w obliczu wojny w Ukrainie i rosyjskiego szantażu surowcowego. Chociaż w Polsce wciąż nie zliberalizowano zasady 10h, na Pomorzu otwarto ostatnio duży kompleks farm wiatrowych – Pomerania Wind. 

źródło i zdj. główne: mat. prasowe Ørsted

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.