Cykl Sławni z Natury #1: Niedźwiedź Wojtek stał się influencerem zanim to było modne

Nieprzypadkowo cykl Sławni Z Natury rozpoczynamy od zwierzaka, który żył jeszcze przed funkcjonowaniem internetu. Skoro poradził sobie bez mediów społecznościowych, to nie możemy go pominąć. W końcu jego charyzma musiała być naprawdę niedźwiedzia. Kto z nas nie słyszał o bohaterskim niedźwiedziu Wojtku, który towarzyszył wojskom Władysława Andersa w wojennych wędrówkach? 

Chociaż Wojtek urodził się w Iraku, dziś nikt nie ma wątpliwości, że był polskim niedźwiedziem. Jego historia rozsławiła nie tylko żołnierzy z 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez Władysława Andersa, ale przede wszystkim sam wizerunek Syryjskiego Niedźwiedzia Brunatnego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Niedźwiedź kapral Wojtek

Jego legenda była znana na tyle, że jego pomniki stoją nie tylko w wielu miejscach w naszym kraju, ale też na przykład we Włoszech czy Wielkiej Brytanii.

Polscy żołnierze przygarnęli go w czasie swojej wojennej przeprawy. Niedźwiedź dorastał i uczył się znaczenia niektórych Polskich słów. Z podań wynika, że nawet po wielu latach, będąc już mieszkańcem edynburskiego zoo, wciąż reagował na komendy wydawane w języku polskim.

Żywa maskotka i dzielny żołnierz 

Sławę zyskał jeszcze jako członek wojska, a niedługo później stał się jego maskotką. Wizerunek niedźwiedzia dźwigającego nabój był znakiem rozpoznawczym 22 pułku.

Niedźwiedź zapisał się na kartach historii m.in. dlatego, że brał czynny udział w bitwie pod Monte Cassino, nosząc amunicję. Kariera wojskowa Wojtka była bogata w sukcesy. Niedźwiedź był odznaczany jak pełnoprawny żołnierz. 

Legenda Wojtka wciąż żywa

Im bardziej historia wydaje się nieprawdopodobna, tym bardziej jest rozchwytywana. Nic więc dziwnego, że Wojtek jest bohaterem filmów, książek, a nawet kilku piosenek i gier komputerowych. Chociaż zmarł w 1963 roku, dzieci nadal mogą nauczyć się od Wojtka czym była i jak przebiegała II wojna światowa z jego punktu widzenia. Rysunkowy Miś Wojtek stał się bowiem częścią serii tworzonej przez IPN pod tytułem “Co by było gdyby zwierzęta mówiły?”.

Chociaż trudno doszukiwać się działań Niedźwiedzia Wojtka na rzecz ekologii, to bezsprzecznie można uznać go za postać historyczną, która przyczyniła się do zyskania przez niedźwiedzie niezwykłej popularności, a także do stworzenia w naszej podświadomości obrazu niedźwiedzia jako inteligentnego, walecznego, oddanego i sympatycznego zwierzęcia. 

Ścisła ochrona niedźwiedzi w Polsce

Jako że Wojtek jest dobrym pretekstem, żeby poruszyć temat życia niedźwiedzi, trzeba wspomnieć, że w naszym kraju są to zwierzęta ściśle chronione. Według informacji udostępnionych na stronie WWF w Polsce żyje jedynie 110 niedźwiedzi brunatnych.

Jak można się domyślić, głównym powodem takiego stanu rzeczy jest działalność człowieka. Ze względu na to, że człowiek wciąż poszerzał tereny, na których się osiedlał, niedźwiedzie zostały po części pozbawione swojego naturalnego środowiska. Duży problem stanowiły także polowania, których głównym celem było pozyskanie futra i mięsa tych zwierząt.

Dzisiaj głównymi siedliskami niedźwiedzi brunatnych w naszym kraju są tereny bieszczadzkie oraz Tatry. 

W ramach działań związanych z ochroną tego gatunku, prowadzona jest ewidencja osobników, które występują w naszym kraju. Specjaliści co roku sprawdzają, czy nastąpiły jakieś zmiany odnośnie liczebności bądź miejsca występowania niedźwiedzi. Do takich działań dołącza się również organizacja WWF, która zajmuje się między innymi rejestrowaniem miejsc, w których dane osobniki gawrują po to, by następnie zgłosić te obszary do ochrony prawnej. Większość obszarów, które uznane są za niedźwiedzie siedliska, to miejsca dodatkowo chronione z tego względu, że przynależą do Parków Narodowych lub Krajobrazowych.

Niedźwiedzie Brunatne zostały objęte ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 w sprawie ochrony gatunkowej.

Źródło: wikipedia.org, youtube.com (IPNtvPL), wwf.pl