Czeski rząd dofinansuje instalacje fotowoltaiczne

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej oraz Państwowy Fundusz Środowiska poinformowały na swoich stronach, że w celu rozwoju odnawialnych źródeł na terytorium państwa chcą udzielić dofinansowania do budowy przydomowych elektrowni słonecznych.  W ten sposób chce pokryć część kosztów instalacji solarnych na prywatnych posesjach, ale także komercyjnych elektrowni.

Jak informuje czeski rząd, już od 4 września br. obywatele będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do budowy prywatnych i komercyjnych elektrowni słonecznych w ramach programów promujących zrównoważone budownictwo „Green Savings”. Rząd chce w ten sposób rozszerzyć sieć wsparcia inwestycyjnego elektrowni, które wytwarzają minimum 4000 kWh w skali roku. Jednorazowa dotacja będzie wynosiła około 6,5 tysiąca dolarów czyli około 150 tysięcy koron czeskich.

O dotację mogą ubiegać się także nowi, komercyjni operatorzy elektrowni słonecznych, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że przyszła inwestycja ma służyć przed wszystkim wzrostowi wydajności energetycznej spółki.

Na początku maja br. rząd czeski ogłosił także program operacyjny „Przedsiębiorczość i innowacje dla konkurencyjności” („Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost”), który zakłada dotacje dla budowy elektrowni słonecznych wraz z magazynami energii.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu republiki Czeskiej w opublikowanym raporcie dotyczącym produkcji energii elektrycznej w latach 2007-2015 informuje, że  hydroenergetyka jest dominującym źródłem w ramach „zielonej infrastruktury” zainstalowanej na terytorium Czech.