Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy nowe przepisy wspierają rozwój magazynów energii?

Czy nowe przepisy wspierają rozwój magazynów energii?

Nowa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa komentuje przepisy mające wesprzeć magazynowanie energii. Czy tzw. ustawa licznikowa wspiera rozwój magazynów energii w Polsce?

Reklama

Rozwój magazynów energii

Magazyny energii są dopełnieniem dla instalacji fotowoltaicznej zapewniając prosumentom niezależność energetyczną. Instalacja produkuje prąd, którego użytkownicy często nie są w stanie na bieżąco wykorzystać.

W Dzienniku Ustaw RP 5 listopada 2021 roku ogłoszone zostało rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, zawierające przepisy wykonawcze do tzw. ustawy licznikowej. 

Ustawa, w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, stworzyła ramy prawne dla rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiających integrację energetyki rozproszonej. Zniosła m.in. dotychczasowe bariery dla funkcjonowania magazynów energii, takie jak podwójne naliczanie opłat sieciowych. Co jeszcze zmienia ustawa?

Ustawa licznikowa – nowe przepisy

Obecnie magazyny nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru i traktowane są jako jednostki wytwórcze. Rozwój magazynów energii w Polsce mają przyspieszyć nowe zapisy nakładające obowiązek ich elektronicznej rejestracji.

Monitorowanie tego procesu ma ułatwić obowiązkowa rejestracja każdego obiektu tego typu, którego moc jest większa niż 50 kW.

Rozporządzenie w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej wskaże dodatkowo jak będzie wyglądać:

  • wzór rejestru magazynów energii elektrycznej, 
  • wzór informacji przekazywanej przez posiadacza takiego magazynu w celu dokonania wpisu do rejestru,
  • format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii.

Tak o nowych przepisach wypowiada się niedawno wybrana na stanowisko ministra klimatu i środowiska Anna Moskwa:

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej. Zwalnia również z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Jest to ważny element rozwoju systemu elektroenergetycznego, opartego o zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Rejestr magazynów energii elektrycznej będzie publiczny i prowadzony przez operatorów systemu elektroenergetycznego, na obszarze których jest położony magazyn – podsumowuje minister Anna Moskwa.

Istotne jest, jak wskazuje minister, upublicznienie rejestru magazynów, które pozwoli na klarowne monitorowanie rozwoju tej gałęzi OZE oraz zwolnienie z połowy opłat za przyłączenie magazynu do sieci. Nie są jednak wszystkie elementy konieczne do wzrostu popularności magazynów energii.

Dodatkowe wsparcie dla upowszechnienia tej technologii w Polsce stanowić mają dopłaty z programu “Mój Prąd 4.0”. Więcej o dofinansowaniu przeczytasz w artykule:

Dlaczego potrzebujemy zmiany w dotychczasowych przepisach?

Magazyny energii – nowe przepisy

Rozwój magazynów energii w Polsce jest potrzebny. Magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii w naszym kraju nie jest często stosowanym rozwiązaniem. Robi to tylko 16% właścicieli fotowoltaiki.

Tymczasem można dzięki temu zaoszczędzić, w szczególności na zasilaniu domowych urządzeń. Jest to korzystne zwłaszcza w okresie mniejszego nasłonecznienia, czyli jesienią i zimą.

Chcesz wiedzieć więcej o magazynowaniu energii? Więcej informacji znajdziesz w artykule:

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.