1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Już niedługo nowe dofinansowanie do fotowoltaiki i nie tylko. „Mój Prąd 4.0”: dla kogo i ile pieniędzy?

Już niedługo nowe dofinansowanie do fotowoltaiki i nie tylko. „Mój Prąd 4.0”: dla kogo i ile pieniędzy?

W I kwartale 2022 roku planowana jest nowa odsłona programu priorytetowego „Mój Prąd 4.0”. Środki mają pozwolić na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej. Nowe dofinansowanie do fotowoltaiki już wkrótce, czego można się spodziewać? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Mój prąd 4.0: nowe dofinansowanie do fotowoltaiki 

Program – w nowej wersji – będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. 

O możliwość dofinansowania dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.

W trzeciej edycji programu „Mój Prąd” przewidziano budżet na 534 mln. Przyszłoroczny budżet programu planowany jest w wysokości ok. 1 mld zł.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, zwrócił uwagę, że intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – powiedział.

Uwzględnione zostanie inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcja wytworzonej energii elektrycznej.

Mój prąd 4.0: co nowego?

Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie „wirtualnego magazynu energii”, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta.

Jak zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, celem nowej odsłony programu „Mój Prąd” będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co ma spowodować wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

Mój Prąd 4.0” umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych – wyjaśnił.

Minister poinformował, że zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak:

  • inteligentne systemy zarządzania energią w domu,
  • punkty ładowania samochodów elektrycznych,
  • magazyny energii elektrycznej,
  • magazyny ciepła i chłodu.

Transformacja energetyczna w Polsce

Zdaniem wiceministra Zyski, nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się to nie tylko na oszczędności finansowe prosumentów, ale przede wszystkim na korzyści dla środowiska, takie jak zmniejszenie emisji CO2.

Nowa edycja „Mojego Prądu” będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju oraz do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pozwoli także na zwiększenie możliwości bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym – dodał.

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.