Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój prąd 3.0 bije rekordy. Rządzący w szoku!

Mój prąd 3.0 bije rekordy. Rządzący w szoku!

Trzecia edycja programu “Mój Prąd” cieszy się ogromną popularnością. Poprzednie również spotkały się z dużym  zainteresowaniem prosumentów. 1 mld złotych rozdysponowano błyskawicznie, bo w niecałe 1,5 roku. Obecna edycja bije rekordy. W dwa tygodnie do NFOŚiGW wpłynęło ponad 47 tys. wniosków!

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Rekordowy napływ wniosków

W trzeciej edycji programu “Mój Prąd”przewidziano budżet na 534 mln zł. Wpłynęło już ponad 47 tys. wniosków w niecałe dwa tygodnie, więc można przypuszczać, że budżet wyczerpie się dużo szybciej niż planowano.

W związku z tak dużym zainteresowaniem dofinansowaniem wydłużono szacowany czas potwierdzenia przyjęcia wniosku w Funduszu. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski poinformował w programie „ Money. to się liczy”, że NFOŚiGW chce być uczciwy wobec  osób, które złożyły aplikacje w pierwszych dwóch naborach. Część z nich, którym nie udało się otrzymać dofinansowania w pierwszych dwóch edycjach programu, dostało szansę w tym roku.

Mój prąd 3.0

Przypomnijmy, że trzecia edycja “Mojego Prądu” przeznaczona jest dla osób fizycznych, produkujących energię elektryczną na własne potrzeby, które są stroną Umowy Kompleksowej (umowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

W związku ze spadkiem globalnych cen paneli PV, beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do 3 tys. zł. Program trwa od 1 lipca do 22 grudnia lub do wyczerpania przeznaczonych środków. Dofinansowania obejmują  instalacje o mocy od 2 do 10 kW, które są zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Uproszczony został również sposób aplikowania, bo wnioski można składać drogą elektroniczną.

Zmiany systemu prosumenckiego w Polsce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało zmiany systemu prosumenckiego. Planuje zlikwidować system opustów dla nowych prosumentów, którzy zainwestują w fotowoltaikę po 1 stycznia 2022 roku.

Taka decyzja wywołała zaskoczenie, a nawet oburzenie wielu środowisk. Wystosowano  apele do rządu, aby wprowadzić okres przejściowy albo wydłużyć termin obowiązywania systemu opustów o kilka lat. Powołano się na niedługi okres rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznej w Polsce.

Mój prąd 4.0

NFOŚiGW pracuje obecnie, aby uruchomić program Mój Prąd 4.0. W 2022 roku nadal będą funkcjonowały dotacje do zakupu paneli PV, ale będą one powiązane z komponentami motywującymi prosumenta do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli inteligentnym systemem zarządzania energią, ładowarką do samochodu, magazynem ciepła i chłodu, a być może także indywidualnym magazynem energii.

Kluczowe jest położenie przez Ministerstwo akcentu na zwiększenie autokonsumpcji. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i dofinansowaniu prosumenckich magazynów energii, fotowoltaika nawet po likwidacji systemu opustów, nadal będzie opłacalną inwestycją – powiedział w wywiadzie dla Świata OZE Michał Gondek, Dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego w firmie Columbus.

Czytaj pełną wersję wywiadu.

źródło: GlobEnergia, Money, rynek elektryczny.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.