Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

„Dbaj o klimat z normami” – X konkurs „Normalizacja i ja” rozstrzygnięty

normalizacja i ja

„Dbaj o klimat z normami” – X konkurs „Normalizacja i ja” rozstrzygnięty

Adresowany do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich z całej Polski konkurs „Normalizacja i ja” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Łącznie nadesłano 157 prac – w kategorii Grafika: 103, w kategorii Esej: 33, w kategorii Film: 13. Natomiast nauczyciele opracowali 8 scenariuszy lekcji. Poznajmy laureatów.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Dbaj o klimat z normami

Celem Konkursu „Dbaj o klimat z normami” jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród młodych ludzi; przedstawienie przez uczniów w trzech formach – grafice, filmie, eseju – w jaki sposób możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym z uwzględnieniem aktualnych norm oraz zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy na temat ochrony klimatu i podejmowania działań na rzecz dbałości o klimat. Celem jest także pomoc nauczycielom w wprowadzeniu tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych, pokazanie norm jako źródła wiedzy eksperckiej i najlepszych praktyk, które pomagają dbać o klimat.

Potrzebujemy silniejszego świata!

Zmiana klimatu jest zjawiskiem złożonym, wpływa nie tylko na środowisko, lecz także na funkcjonowanie gospodarek i społeczeństw. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to nasza wspólna sprawa. Dbałość o ogólnie pojęte środowisko należy do priorytetowych działań wielu państw, także Polski. Nowe wyzwania stają również przed samorządami i firmami, które muszą dostosować się do nowych zmian i oczekiwań, a przede wszystkim ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. W swojej codziennej działalności muszą uwzględnić wiele aspektów związanych z klimatem, m.in.: zaopatrzenie w różne typy energii (np. z odnawialnych źródeł: hydroenergia, biomasa czy energia wiatrowa), redukcję śladu węglowego, gospodarkę odpadami czy gospodarkę o obiegu zamkniętym. Warto także uświadomić sobie, jak wiele zależy od naszych codziennych decyzji: segregacji śmieci, ograniczania odpadów, zmniejszania zużycia wody i energii, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, korzystania z transportu przyjaznego środowisku czy rozsądnego kupowania (np. wybierania produktów energooszczędnych) itp.

Potrzebujemy norm, potrzebujemy młodych

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oznacza przejście z gospodarki tradycyjnej na gospodarkę niskoemisyjną, innowacyjność i rozwój technologiczny. Normy wspierają powyższe procesy, są reakcją na dynamicznie rozwijający się rynek i jego potrzeby. Budują globalny rynek bezpiecznych, energooszczędnych, interoperacyjnych rozwiązań, które wpływają na ochronę klimatu.

Udział w konkursie z pewnością przyczynił się także do zwiększenia świadomości i poziomu wiedzy wśród młodych ludzi na ten temat i zachęcił ich do podejmowania kolejnych działań na rzecz dbałości o klimat.

Lista laureatów:

W kategorii GRAFIKA:

I miejsce: Oliwia Klewek uczennica III klasy LP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach;

II miejsce: Kacper Szewczyk uczeń III klasy TLG w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

III miejsce: Piotr Gotowicki uczeń III klasy LP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W kategorii ESEJ (uczniowie):

I miejsce: Aleksandra Pawlusiewicz uczennica II klasy L w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach;

II miejsce: Martyna Wiatrok uczennica II klasy AN w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;

III miejsce: Agata Balcerzak uczennica III klasy Szkoły Branżowej i uczestniczka 15-42 Hufca Pracy we Wrześni.

W kategorii FILM:

I miejsce: Artur Wojciechowski i Gracjan Ziarniak uczniowie klasy III B w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy;

II miejsce: Jakub Drążek uczeń  III klasy GN Branżowej Szkoły I Stopnia „Wektor” i uczestnik 2-2 Hufca Pracy w Bydgoszczy;

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie dla Igora Wargasa ucznia I klasy TI w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

W kategorii SCENARIUSZ LEKCJI:

I miejsce: Grażyna Modrzewska nauczycielka w Branżowej Szkole 1 Stopnia Specjalnej w Ostródzie;

II miejsce: Magdalena Ankiewicz-Kopicka nauczycielka w X Liceum Ogólnokształcącym im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni.;

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne trzecie miejsca:

Izabela Szczęsny nauczycielka w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 Specjalnej w Lublińcu;

Grzegorz Łukasik nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, OHP, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Opieka metodyczna: ORE, KCER, ŁCDNiKP, OEIiZK.

Patroni Medialni: perspektywy.pl, ekoedu.com.pl, portalkomunalny.pl, swiatoze.pl, teraz-srodowisko.pl, wysokienapiecie.pl.        

Wszystkie nagrodzone prace dostępne są na stronie: Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.