Polacy dostrzegli, iż zmiany klimatu są faktem

Polacy dostrzegli, iż zmiany klimatu są faktem

Aż 68% odczuwa niepokój o życie swoje i swoich bliskich związany ze zmianami klimatycznymi, a 67% uważa, że problem dotyka ich osobiście. Tylko 8% Polaków nie wierzy w to, że klimat się zmienia. Jak ewoluuje nasze podejście do środowiska? Czego obawiamy się najbardziej? Odpowiedzi na to pytanie przynoszą wyniki badania State of Science Index.

Stosunek do ochrony środowiska

Nawet 8% uczestników badania nie wierzy w to, że klimat się zmienia. Ten wynik jest analogiczny do danych z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Kanady. 32% Polaków widzi ryzyko, że w przyszłości może zostać zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Jednocześnie 68% odczuwa niepokój o życie swoje i swoich bliskich związany ze zmianą klimatu. W grupie 92% respondentów, którzy przyznają, że zmiany klimatu są faktem, 67% uważa, że dotykają ich osobiście, a 25%, że nie mają wpływu na ich codzienne życie. Najbardziej boimy się pogodowych ekstremów (65%), podwyższonej temperatury (63%) i braku dostępu do jedzenia (56%).

Polacy postawili na oszczędzanie wody, ale nie rezygnują z mięsa

W jaki sposób staramy się zmniejszyć efekty zmiany klimatu? Polacy zapytani o przykłady z ostatnich 6 miesięcy wskazują na mniejsze zużycie wody (58%), plastiku (47%) oraz zmianę urządzeń na energooszczędne  (45%). Dla porównania ankietowani w innych krajach skupieni są przede wszystkim na ograniczaniu wykorzystania plastiku, a oszczędzanie wody jest u nich na drugim miejscu. Na tle Polski w energooszczędne urządzenia zaskakująco mało inwestują mieszkańcy Wielkiej Brytanii (26%), Francji (28%) czy Niemiec (32%). Z danych wynika także, że Polacy chętnie korzystają z transportu publicznego (37%), ale odstają od innych krajów dietą, która rzadziej jest wegańska (17%).

G6q4bkcOU6YjCTC5oECEgYeDTtEkNpXLCtKN3kfR8jN sU5gYS3TsmYRhV8nt82magNny36V8AlSiDi3qoYfbD2NEILLjF9oGY2oMo74qjUiY3NvzNqFHNi sCuuM1I9Ec Udo3yP5nqF6yEw

Polacy chcą inwestycji w OZE

Badani uważają, że najważniejsze działania, które ich lokalne społeczności powinny podjąć, aby działały w sposób bardziej zrównoważony, to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania budynków użyteczności publicznej (48%), zwiększenie terenów zielonych poprzez tworzenie parków czy ogrodów (48%) i ustanowienie limitów zużycia wody (42%). Ten ostatni punkt jest charakterystyczny dla naszego kraju. Na takie rozwiązanie wskazuje dwa razy mniej Francuzów, Brytyjczyków, niemal o połowę mniej Włochów, a także znacznie mniej Niemców.

nEDvSpQmQyKChcTAjw4dFvm0xDCe3ga7JhkUqE7F6pKc1qR3fScBn9l6VUlgzRTTDDrQGHSK91qWMfpfOe04hwioM2F8KNp4kH7Bg6OwSqeuNQeqFykNg jwfM42j36e4OVACi825ONNGjnFfw

Pięć priorytetów, które badani widzą dla dużych firm produkcyjnych, to zmniejszenie ilości plastiku stosowanego w produktach (56%), zmniejszenie ilości wody zużywanej do produkcji (54%), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania swoich obiektów (53%), ponowne wykorzystanie odpadów w procesie produkcji (52%) oraz zmniejszenie ich ilości (51%). Ograniczenie zużycia wody przez biznes jest dla Polaków znacznie ważniejsze niż dla ankietowanych z innych krajów jak Wielka Brytania (36%), Włochy (45%) czy Niemcy (46%).

AxLlxJLff8d5ikXB5195nqspMGxExVVp0Wqy5g4HUc964MTXAiezHuRyzmFFNW OLU4SnENsZj5B7ErLuflWDHCjfWm6rr2TF l8dE7kumeMGSkXBPKNqdz7hRwJLqESU UKwlI47N8IGsGHEQ

Zielona energia i stop odpadom

Badanych zapytano także o kluczowe działania, które powinniśmy podjąć jako społeczeństwo. Wyszczególniono: znalezienie sposobów wytwarzania energii odnawialnej do zasilania domów czy pojazdów (60%), wypracowanie metod eliminowania odpadów w produkcji (58%), stworzenie technologii, które redukują emisję gazów cieplarnianych (57%) oraz monitorują zanieczyszczenie powietrza (56%), oraz opracowanie rozwiązań, które ochronią nas przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi (53%).

Wyniki badania State of Science Index wskazują jasno, że wśród Polaków znacząco wzrosła świadomość ekologiczna. Co ważne, skonkretyzowały się również nasze oczekiwania. Energia z odnawialnych źródeł, mniejsze zużycie wody, więcej terenów zielonych, redukcja emisji CO2… To wybrane obszary, które postrzegamy jako ważne dla nas i dla otoczenia, w którym żyjemy. To również wyzwanie i zobowiązanie dla samorządów i sektora prywatnego, które coraz aktywniej muszą podejmować działania i dostosowywać długookresowe strategie tak, aby odpowiadać na wyzwania klimatyczne i oczekiwania mieszkańców czy konsumentówmówi Mariusz Wawer, dyrektor ds. relacji rządowych i ESG w 3M na Polskę i kraje Europy Wschodniej.

Chcemy tańszego eko

Respondenci zapytani o to, co blokuje ich przed większą aktywnością proekologiczną, mówią przede wszystkim o tym, że produkty ekologiczne są zbyt drogie (43%). Poza tym nie widzą wokół siebie osób, które podejmowałyby działania proekologiczne (27%), a co więcej nie wiedzą, jak to robić (24%). Jedna piąta badanych (21%) uważa, że poprzez swoje zachowanie nie zrobi różnicy środowisku, 16% przyznaje, że nie ma na to czasu, 8% uważa, że środowisko zregeneruje się samo. Brak wiedzy, jak dbać o środowisko, pojawia się także w odpowiedziach Włochów (27%), Francuzów (26%), Brytyjczyków (24%) czy Niemców (23%).

aqQA1ke8FdcQOAU918KjQbX5T DsXW KfbBcLTL4zXB7q4VQI0g0Cmdq7UrnXasFcs1AWfL3TY7vcoOP6YfaFGnKJsTvP193coqUS0SU7N3vw3Bqhzi7tBP66Dw1Wz6OXi7I5TwU5M5ZGlXJuA

Europejczycy pod lupą – o badaniu

Najnowsza edycja przeprowadzanego przez firmę 3M badania State of Science Index, które analizuje postawy społeczne wobec nauki, technologii czy klimatu, przynosi odpowiedzi na pytania o stosunek Polaków do ochrony środowiska. Dane pokazują także sytuację w 16 innych krajach, w tym we Włoszech, Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Polską edycję badania zrealizowano przy pomocy ankiety online na grupie 1003 pełnoletnich respondentów. Wynik z naszego kraju jest analogiczny do danych z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Kanady.

źródło: informacja prasowa 3M, infografiki: State of Science Index 2022/3M

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.