Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dynamiczny wzrost sprzedaży pomp ciepła! Aż o 80% w 2021 roku

wzrost sprzedaży pomp ciepła

Dynamiczny wzrost sprzedaży pomp ciepła! Aż o 80% w 2021 roku

2021 to kolejny rok znacznego wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce i całej Europie. Sprzedaż pomp ciepła w 2021 roku w Unii Europejskiej przekroczyła liczbę 2 mln sztuk. Czemu zawdzięczamy spektakularny wzrost sprzedaży pomp ciepła?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wzrost sprzedaży pomp ciepła

Wciągu kolejnych trzech lat przewidywane jest podwojenie udziału pomp ciepła, do poziomu ponad 50%, w rynku urządzeń grzewczych w Europie – zapowiada Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (European Heat Pump Association, EHPA).

Najważniejsze trendy na rynku wskazywane przez Polską Organizację Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) to:

• Wzrost całego rynku pomp ciepła o 66%, a pomp ciepła do ogrzewania budynków o ponad 80%.

• Od 2011 roku liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce wzrosła do 2021 r ponad 50-krotnie, a od 2017 roku – 10-krotnie.

• Sprzedaż pomp ciepła przypadająca na mieszkańca Polski w 2021 roku była większa niż w przypadku dwóch kluczowych rynków pomp ciepła w Europie – w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

• Kluczowe znaczenie pomp ciepła w najważniejszych globalnych analizach energetycznych – „Net Zero by 2050” (IEA) oraz „Net Zero Transition” (Mckinsey), jednoznacznie potwierdzających główny kierunek elektryfikacji ogrzewania budynków w Europejskim Zielonym Ładzie.

• PORT PC prognozuje wzrost liczby powietrznych pomp ciepła o ponad 50% w 2022 roku.

W Polsce największe wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2021 roku osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 79 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 88% w stosunku do wyniku sprzedaży z 2020 roku.

Pompy ciepła na fali

Warto podkreślić, że w 2021 roku sprzedano w Polsce ponad dziesięciokrotnie więcej pomp ciepła typu powietrze/woda niż w 2017 roku, a w stosunku do danych z 2011 roku było to nawet 50-krotnie więcej.

W 2021 roku liczba sprzedanych pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrosła o 80% w stosunku do 2020 roku, a cały rynek pomp ciepła o 66%. W roku 2021 sprzedano blisko 93 tys. pomp ciepła łącznie z powietrznymi pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie zanotowano niewielki wzrost w segmencie gruntowych pomp ciepła. W przypadku pomp ciepła typu solanka/woda nastąpił wzrost sprzedanej liczby urządzeń z 5260 do 5650 sztuk czyli o około 7% więcej w porównaniu do danych za 2020 roku.

Natomiast w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda służących tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnotowano spadek liczby sprzedanych urządzeń z 8650 do 7700 sztuk. w porównaniu do 2020 roku czyli około 11%.

1 1
źródło: PORT PC

Analizy stowarzyszenia wskazują, że liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków w Polsce przekroczyła łączną liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii w 2021 roku.

Polska wyprzedza Europę?

Ważną informacją jest to, że rząd Wielkiej Brytanii w 2020 roku postawił w swojej strategii energetycznej na szybki rozwój tej technologii. Brytyjczycy zakładają, że do 2027 roku liczba sprzedawanych pomp ciepła ma osiągnąć 600 tys. sztuk rocznie, a od 2035 roku będzie obowiązywał zakaz sprzedaży kotłów gazowych. 

Również nowy niemiecki rząd federalny w swoich planach zakłada montaż nawet 4-5 mln elektrycznych pomp ciepła do 2030 roku. Od 2025 roku wszystkie systemy grzewcze w nowych budynkach mieszkalnych będą musiały spełniać wymóg co najmniej 65% udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Niemiecki rząd zakłada również, że w 2030 roku udział OZE w produkcji energii elektrycznej będzie wynosił 80%, a w 2035 roku energia elektryczna w Niemczech będzie już całkowicie bezemisyjna, co przełoży się na bezemisyjność samochodów elektrycznych i pomp ciepła. 

Dlatego też PORT PC zwraca szczególną uwagę na to, że udział sprzedaży powietrznych pomp ciepła na jednego mieszkańca w 2021 roku w Polsce był wyższy o około 30% niż w tym samym roku w Niemczech. Jakie są powody tych dynamicznych zmian?

Przyczyny zmian na rynku pomp ciepła

Podobnie jak w 2020 roku, głównym czynnikiem, wpływającym na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda jest większa atrakcyjność rozwiązań oraz atrakcyjne koszty ogrzewania, a także rosnące zaufanie do tej technologii, zarówno wśród użytkowników jak i instalatorów. 

Na popyt istotnie wpływa także zainteresowanie inwestorów bezemisyjnymi systemami grzewczymi, również z powodu komfortu obsługi i wzrostu świadomości ekologicznej. Pompa ciepła zamontowana w budynku nie powoduje żadnych emisji zanieczyszczeń powietrza.

Na wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła przełożyła się też większa intensywność finansowego wsparcia pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze” od maja 2020 roku oraz ulga termomodernizacyjna

Trzeba podkreślić, że udział urządzeń z programu „Czyste Powietrze” osiągnął blisko 30% liczby sprzedanych pomp ciepła w Polsce w 2021 roku. 

Ważną przyczyną wzrostu było rosnące zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki prosumenckiej np. poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na dachach budynków i rozliczanie w ramach systemu opustu. Rynek intensywnie się rozwija. Jakie są dalsze prognozy dla pomp ciepła w Polsce?

Perspektywy rynku pomp ciepła w 2022 roku

Według PORT PC w 2021 roku należy spodziewać się dalszych znacznych wzrostów liczby sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda na poziomie ponad 50%, oraz wzrostu liczby sprzedanych gruntowych pomp ciepła o ponad 20%. 

Przewiduje się stagnację lub nieznaczny spadek sprzedaży pomp ciepła przygotowujących ciepłą wodę użytkową. Głównym powodem dalszego wzrostu sprzedaży będzie atrakcyjność kosztów ogrzewania za pomocą pomp ciepła w najbliższych latach. 

W przypadku nowych budynków z instalacjami ogrzewania płaszczyznowego, koszty ogrzewania pompami ciepła są niższe od 40% do 50% od kosztów ogrzewania peletem drzewnym, gazem ziemnym czy olejem opałowym.

2 4
źródło: PORT PC

W przypadku istniejących budynków jednorodzinnych oszczędność kosztów ogrzewania wynikająca z zastosowania pomp ciepła sięga nawet 30%. To znacząco wpływa na wzrost popularności tego rozwiązania.

Rok 2022 będzie kolejnym rokiem pełnym szans rozwoju branży pompy ciepła. Mimo to, dla wielu inwestycja we własną pompę wciąż wiąże się zbyt wysokimi wydatkami. W ograniczeniu kosztów pomagają jednak dotacje i dofinansowania:


źródło: mat.prasowe portpc.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.