1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ekowydarzenia #24

Ekowydarzenia #24

Wakacje coraz bliżej, ale organizatorzy konferencji i warsztatów nie zwalniają tempa.  Ochrona środowiska, klimat, rozwój miast i ekologiczne źródła energii to główne tematy, które będą poruszane podczas wydarzeń w tym tygodniu. Wybierz najciekawsze dla siebie!

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

7 czerwca, godz. 19:00

W harmonii z przyrodą – jak poznawać by jej nie szkodzić? Webinar

image

Spotkanie w ramach cyklu edukacyjnego Popołudnie z ekologią.

Coraz chętniej spędzamy czas wolny na łonie natury. To bardzo cieszy, bo pomaga tworzyć więź z przyrodą i może zapewnić jej skuteczną ochronę w przyszłości. Spotkanie będzie okazją do poznawania bezpiecznych dla przyrody sposobów jej odkrywania, czy rekreacyjnego wykorzystywania. Wskaże jak rozważnie i świadomie korzystać z natury i uchronić się przed niewłaściwą ingerencją w równowagę poznawanych ekosystemów.

Zapisy: klik

Wydarzenie: klik

7-8 czerwca

Kongres Polityki Miejskiej 2021

image 1

Największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miast. Tematem wiodącym Kongresu 2021 będzie dyskusja  dot. założeń nowej krajowej polityki miejskiej oraz propozycje konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM: kształtowanie przestrzeni, gospodarka i rynek pracy, środowisko i adaptacja do zmian klimatu, transport i mobilność miejska, mieszkalnictwo i polityki społeczne oraz zarządzanie i finanse publiczne. Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich przewidziane są liczne wydarzenia o charakterze konsultacyjnym i warsztatowym.

Program ramowy: klik

Rejestracja: klik

Wydarzenie: klik

8 czerwca, go.dz 11:00

#EKOlogicznie z PŁ – informatyka, transport i ekologia

Ostatni odcinek rozmów z ekspertami z Politechniki Łódzkiej poświęconych ekologii. Tym razem dr hab. inż. Piotr Lipiński pokaże informatyczne rozwiązania korzystnie wpływające na ochronę środowiska na przykładzie transportu.

Wydarzenie: klik

8 czerwca, godz. 12:00

Zanieczyszczenia powietrza a klimat miasta

image 3

Jak postępujący proces urbanizacji wpływa na nasze życie i środowisko? Uczestnicy spotkania wspólnie zastanowią się, jak na obszarze miasta kształtują się specyficzne warunki klimatyczne i bioklimatczne, których głównym przejawem jest powstawanie miejskiej wyspy ciepła. Obciążenie cieplne organizmu, zwłaszcza podczas fal upałów, wraz z narażeniem na wysokie stężenie ozonu, tlenków azotu, węglowodorów, przyczynia się do pogorszenia komfortu życia mieszkańców. W szczególnych przypadkach może prowadzić do zwiększonej liczby zgonów, jak np. we Francji w 2003 roku.

Wydarzenie: klik

8 czerwca, godz. 11:00

V Konferencja Future Energy Live: Fotowoltaika – ekologiczne źródło energii odnawialnej

Wydarzenie online, które towarzyszy stacjonarnej Konferencji Future Energy Forum. Konferencja skupia się na energetyce i branżach pokrewnych. Uczestnicy porozmawiają na temat nowości technologicznych w energetyce oraz bezpieczeństwa energetycznego prosumentów, jak i ekologicznych źródeł energii.

Zagadnienia:
Co to jest konwersja fotowoltaiczna
Moduł fotowoltaiczny – budowa i rodzaje ogniw
Sprawność modułów
Budowa instalacji fotowoltaicznej

Zapisy: klik

Wydarzenie: klik

10 czerwca, godz. 9:00

Warsztaty #NaszKlimat2030

Warsztaty dla studentów w ramach Szkoły Letniej TeRRIFICA #NaszKlimat2030. Uczestnicy skupią się na wspólnym wypracowaniu wizji klimatu w 2030 roku dla regionów miejskich, a następnie uszczegółowieniu w konkretne cele i wyzwania. Ostatnim elementem będzie próba weryfikacji założeń w kontakcie z ekspertami związanymi z planowaniem rozwoju i przestrzeni. 

Zapisy: klik

Wydarzenie: klik

12-27 czerwca

Rajd dla klimatu – dookoła Polski (kolarstwo szosowe amatorów)

Rajd dla klimatu edycja polska składa się z prologu i 15 etapów (start i meta we Wrocławiu). Może w nim wziąć udział każdy rowerzysta, który wyrazi na to ochotę. Można przejechać całość lub tylko wybrane etapy. Tempo i ilość przejechanych dziennie kilometrów jest dowolna.

Założenia rajdu: to popularyzacja roweru, jako doskonałego środka transportu nieemitującego spalin i hałasu; zwrócenie uwagi na katastrofalne w skutkach ocieplenie klimatu spowodowane działalnością człowieka; zwrócenie uwagi na globalny problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem.

Wydarzenie: klik

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.