Elektrociepłownia zasilana biomasą powstanie w Siemiatyczach

Wiele polskich miejscowości coraz przychylniejszym okiem patrzy na rozwiązania pochodzące z branży zielonej energii. Do tego grona dołączyło także miasto Siemiatycze, które zaplanowało budowę nowoczesnej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę. Realizacją przedsięwzięcia zajęła się Grupa ENERIS, a kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji jest już na ukończeniu.

Budowa elektrociepłowni zasilanej biomasą to kolejna proekologiczna inwestycja na terenie naszego miasta. W latach wcześniejszych wybudowaliśmy biogazownię na terenie oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy kompleksową termomodernizacją kilku budynków użyteczności publicznej. W trakcie realizacji jest budowa małej elektrowni wodnej na jazie między zalewami oraz farma fotowoltaiczna na ujęciu wody. W każdym roku Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. modernizuje sieć ciepłowniczą, a miasto w przyszłym roku dofinansuje wymianę indywidualnych pieców węglowych oraz indywidualne instalacje solarne. Największą zaś korzyścią z budowy elektrociepłowni na biomasę upatrujemy w zmniejszeniu tzw. niskiej emisji szkodliwych gazów oraz pyłów emitowanych przez istniejące kotłownie węglowe. Wspomniany czynnik środowiskowy w połączeniu z zachowaniem stabilności cen ciepła oraz zwiększeniem dochodów podatkowych miasta stawiają inwestycję jako mającą duży wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców naszego miasta – zauważył Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz.

Włodarz miasta nie ukrywa, że inwestycja przyczyni się przede wszystkim do podniesienia komfortu życia okolicznych mieszkańców; nie tylko za sprawą bezawaryjnej sieci ciepłowniczej (poprzednie urządzenia zasługiwały już na wymianę), ale także za sprawą stopniowej poprawy jakości powietrza.

Elektrociepłownia będzie zasilana zrębkami leśnymi; dodatkowo zostanie ona wyposażona w technologię, która umożliwi zachowanie zerowego bilansu dwutlenku węgla. Inwestycja będzie dostarczała rocznie do sieci ciepłowniczej 56 000 GJ, a do sieci energetycznej prześle ona 60 000 MWh rocznie. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2019.

Realizacja powyższego projektu wpisuje się w działania Siemiatyckiego Klastra Energii, powołanego do życia we wrześniu br.