Elektrownia Dolna Odra z farmą fotowoltaiczną

Na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne. Każda z nich będzie miała 1 MW mocy. Wyprodukowana przez nie energia elektryczna może zaspokoić potrzeby energetyczne ponad 1500 gospodarstw domowych.

PGE GiEK z własną farmą fotowoltaiczną

Instalacje zajmą łączną powierzchnię 2,7 ha i mają zostać uruchomione w przyszłym roku. W tym miesiącu oddział elektrowni należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzymała pozwolenie na realizację tej inwestycji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Spółka-córka PGE chce uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 2.10, dla inwestycji zwiększających produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Wniosek w tej sprawie złożono w szczecińskim Urzędzie Marszałkowskim, a decyzja nad nim zapadnie w 3 kwartale tego roku.

Fotowoltaika w planie PGE

Inwestycja wpisuje się w program fotowoltaiczny grupy PGE, która dąży do osiągnięcia 25 procent udziału swoich źródeł solarnych w całym polskim segmencie. Mając na uwadze aktualne założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, Grupa będzie musiała wybudować farmy o łącznej mocy 2,5 GW i produkcji 2,5 TWh w 2030 roku.

– Energia uzyskana ze źródeł odnawialnych przyniesie przede wszystkim korzyści środowiskowe, a ponadto pozwoli na redukcję kosztów eksploatacji, w tym kosztów paliwa i uprawnień do emisji CO2podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

Więcej fotowoltaiki w PGE GiEK

Zespół Elektrowni Dolna Odra zostanie pierwszym obiektem PGE GiEK z farmą fotowoltaiczną. Spółce udało się wydzierżawić od PGE Energia Odnawialna 100 ha gruntów, które wcześniej należały do elektrowni Bełchatów. Tam powstać ma jedna z największych instalacji w Polsce, która będzie zdolna pokryć potrzeby energetyczne blisko 30 tys. domów. 

– W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa instalacji PV planowana jest również na terenach Elektrowni Opoledodaje Czemiel-Grzybowska.

Źródło: energetyka24.com