Enea Operator uruchamia najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy

Enea poinformowała o uruchomieniu Centralnej Dyspozycji Mocy (CDM). Sieć wysokiego napięcia będzie sterowana dzięki nowej inwestycji z jednego miejsca. Pozwoli to w przyszłości na szybszą reakcję w sytuacjach awarii występujących w całej sieci 110 kV należącej do Enea Operator. Ponadto CDM będzie jednym z głównych gwarantów dostaw nieprzerwanego łańcucha energii do klientów Enei. Co istotne, systemy informatyczne zawarte w CDM są oparte o polskie rozwiązania.

Centralna Dyspozycja Mocy to miejsce skupiające zarządzanie ruchem w sieci wysokiego napięcia. W przypadku Enei Operator, zadaniem CDM będzie prowadzenie ruchu w sieci 110 kV w północno-zachodniej Polsce. CDM znajduje się w Poznaniu, w głównej siedzibie Enei Operator.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Centralna Dyspozycja Mocy, którą właśnie uruchomiliśmy, to bardzo nowoczesna jednostka. Zastosowane w niej rozwiązania informatyczne pochodzą z polskich firm. Możliwości systemów informatycznych do zarządzania pracą sieci nie ustępują, a może nawet przewyższają, systemy użytkowane w innych krajach – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

CDM będzie w Enei Operator nadrzędną jednostką ruchową, a jej zadaniem ma być również bilansowanie mocy oraz zarządzanie generacją jednostek wytwórczych (Odnawialnych Źródeł Energii) przyłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia, współpraca z Operatorem Systemu Przesyłowego i innymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, a także ze służbami energetycznymi Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego.

Dzięki takiej organizacji służb będziemy mogli sterować z jednego miejsca przepływami energii elektrycznej w całej Enei Operator. To z kolei pozwoli na szybszą i kompleksową reakcję na wszelkie zakłócenia występujące w sieci wysokiego napięcia. Będziemy mogli także bardziej elastycznie planować prace eksploatacyjne i modernizacyjne na sieci 110 kV, aby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do naszych Klientów – dodał Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

W nowej organizacji służb ruchu Enei Operator poza CDM pracą urządzeń elektroenergetycznych zarządzać będą również Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS) oraz Regionalne Dyspozycji Mocy (RDM) w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia. Taka struktura służb ruchu jest odpowiedzią spółki na ciągły rozwój sieci dystrybucyjnej oraz generacji rozproszonej przyłączanej do sieci, a także na rosnące wymagania naszych Klientów.