Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Enea zaangażuje się w offshore

Enea zaangażuje się w offshore

Grupa Enea zawiązała współpracę z hiszpańskim koncernem Iberdrola. Umowa dotyczy rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Moc planowanych inwestycji może wynieść 3,3 GW. Elektrownie odnawialne offshore są elementem Strategii Rozwoju Grupy Enea. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

List Intencyjny

3 czerwca poznańska spółka energetyczna Enea zakomunikowała o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy z jednym z europejskich liderów energetyki odnawialnej w sektorze offshore, hiszpańską spółką Iberdrola Eólica Marina. 

Strony mają wspólnie przygotować inwestycje w projekty farm OZE w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Obecnie Enea zakłada jednak udział mniejszościowy w projektach. Zmiany w tej materii mogą nastąpić w późniejszym czasie drogą negocjacji. 

Moce Enei i cele w strategii

Strategia Enei przewiduje, że udział źródeł odnawialnych w produkcji energii do 2025 roku osiągnie poziom 22 procent, a do 2030 roku 33 proc. Byłoby to cztery razy więcej niż teraz – około 0,5 GW (większość z biomasy). 

Obecnie Enea posiada około 6,2 GW mocy wytwórczych, za większość odpowiada węglowa Elektrownia w Kozienicach z 11 blokami. W strategii grupa zapisała modernizację części z nich, aby były mniej emisyjne.

O Iberdroli

Iberdrola z kolei jest drugą w Europie największą grupą energetyczną. Na jej moce wytwórcze składają się obecnie 964 MW z morskich farm wiatrowych, a w ciągu czterech lat powiększą się one o dodatkowe ok. 1,8 GW. 

Źródło: media.enea.pl, gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.