Enea zaangażuje się w offshore

Enea zaangażuje się w offshore

Grupa Enea zawiązała współpracę z hiszpańskim koncernem Iberdrola. Umowa dotyczy rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Moc planowanych inwestycji może wynieść 3,3 GW. Elektrownie odnawialne offshore są elementem Strategii Rozwoju Grupy Enea. 

List Intencyjny

3 czerwca poznańska spółka energetyczna Enea zakomunikowała o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy z jednym z europejskich liderów energetyki odnawialnej w sektorze offshore, hiszpańską spółką Iberdrola Eólica Marina. 

Strony mają wspólnie przygotować inwestycje w projekty farm OZE w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Obecnie Enea zakłada jednak udział mniejszościowy w projektach. Zmiany w tej materii mogą nastąpić w późniejszym czasie drogą negocjacji. 

Moce Enei i cele w strategii

Strategia Enei przewiduje, że udział źródeł odnawialnych w produkcji energii do 2025 roku osiągnie poziom 22 procent, a do 2030 roku 33 proc. Byłoby to cztery razy więcej niż teraz – około 0,5 GW (większość z biomasy). 

ev sustainability digital ad 300x250 921167513 PL final jun28 1
ev sustainability digital ad 750x200 949073423 PL PL Aug22 final 1

Obecnie Enea posiada około 6,2 GW mocy wytwórczych, za większość odpowiada węglowa Elektrownia w Kozienicach z 11 blokami. W strategii grupa zapisała modernizację części z nich, aby były mniej emisyjne.

O Iberdroli

Iberdrola z kolei jest drugą w Europie największą grupą energetyczną. Na jej moce wytwórcze składają się obecnie 964 MW z morskich farm wiatrowych, a w ciągu czterech lat powiększą się one o dodatkowe ok. 1,8 GW. 

Źródło: media.enea.pl, gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.