Energetyka rozproszona oparta na OZE wzbogaciła Gminę Puńsk

W Puńsku zrealizowano międzynarodowy projekt o nazwie RIGRID, poświęcony inteligentnym sieciom elektroenergetycznym na obszarach wiejskich. 11 kwietnia br. w trakcie spotkania końcowego uczestnicy konsorcjum podsumowali dwa lata swojej pracy oraz osiągnięte w tym czasie cele, zaprezentowali także praktyczne działanie instalacji demonstracyjnej wójtom sąsiadujących gmin oraz przybyłym gościom.

Kwestia inteligentnych sieci energetycznych, tzw. smart grid, okazuje się coraz bardziej popularna i istotna, szczególnie gdy mowa o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Sieci tego rodzaju są w stanie zapewnić komunikację pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku energii, co skutkuje zmniejszeniem kosztów dostarczania usług energetycznych, jak również zwiększa efektywność energetyczną. Korzystanie ze smart grid pozwala także na włączenie do systemu rozproszone źródła energii, w tym OZE. Ogólnym celem realizowanego w Puńsku międzynarodowego projektu było opracowanie oraz przetestowanie narzędzi potrzebnych do optymalnego planowania infrastruktury elektroenergetycznej i zarządzania nią, a także energią na terenach wiejskich.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak podkreślił prof. Przemysław Komarnicki z Instytutu Fraunhofera, przedstawiciel międzynarodowego koordynatora projektu RIGRID, w powyższym projekcie postawiono na utworzenie takich narzędzi, które pozwoliłyby włączać w sieć elektroenergetyczną nowe instalacje OZE i integrować je z systemem, równocześnie biorąc pod uwagę indywidualne dla konkretnego regionu czynniki techniczne, ekonomiczne oraz społeczne.

Tereny wiejskie bardzo często są w gorszej sytuacji pod względem bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii. Do tego należy doliczyć raczej niski udział wykorzystywanych tam odnawialnych źródeł energii, rosnące zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz wysokie straty przesyłowe. Stąd też zarówno polski Puńsk, jak i niemieckie Dardeshaim, były świetnymi lokalizacjami do wdrażania takiego projektu.

W Puńsku na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków utworzono instalację demonstracyjną. W jej skład weszły m. in. instalacja PV, agregat prądotwórczy typu diesel, jak również bateryjny zasobnik energii elektrycznej. Na potrzeby projektu RIGRID stworzono także specjalne oprogramowanie – system EMACS (ang. Energy Management and Control System). EMACS łączy w sobie zalety klasycznego programu do poboru i kontroli danych, internetu rzeczy, a także systemu do modelowania, projektowania i zarządzania mikrosiecią wraz z oprogramowaniem do analizy biznesowej.

System informatyczny wraz z modułami umożliwiają prawidłowe i optymalne planowanie struktury sieci smart grid: odpowiedni dobór danych elementów, tj. lin, rozdzielnic oraz źródeł energii. W dalszej kolejności ułatwiają one także skonfigurowanie lokalnej sieci elektroenergetycznej, by była ona niezawodna, dostarczała odpowiednią ilość energii elektrycznej w danym czasie, dbając przy tym, by koszty dostawy zostały maksymalnie zredukowane.

Podczas spotkania podsumowującego projekt zaproszeni goście poznawali od praktycznej strony sposoby, na jakie można testować sposób zachowania się lokalnej sieci elektroenergetycznej, sprawdzono także różne scenariusze jej działania i współpracy z instalacjami OZE.

Podczas realizacji omawianego projektu RIGRID ważne okazały się zapewnienia związane z wyższą efektywnością energetyczną, jak również ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery. Są to szczególnie istotne kwestie, ponieważ Puńsk położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski.

źródło: ebiomasa.pl