Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Energia wiatrowa to tysiące miejsc pracy

Energia wiatrowa to tysiące miejsc pracy

Raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) przewiduje, że do 2040 r. energetyka wiatrowa na lądzie wygeneruje 21 tys. miejsc pracy w Polsce, a wskaźnik udziału dostawców krajowych i poddostawców może wzrosnąć do 65%.

Wpływ energetyki wiatrowej na miejsca pracy

Prezes PSEW Janusz Gajowiecki podkreśla, że biorąc pod uwagę udział krajowych dostaw w całkowitych kosztach produkcji energii, energetyka wiatrowa ma na nie największy wpływ. Każde 10 MW energetyki wiatrowej w Polsce bezpośrednio tworzy 61 nowych i innowacyjnych miejsc pracy.

Scenariusz rozwojowy energetyki wiatrowej

Scenariusz rozwojowy zakłada, że przyrost mocy do 24 GW w 2040 r. warunkuje powstanie 42 tys. miejsc pracy, z czego 11 tys. w firmach bezpośrednio współpracujących z branżą wiatrową. Dodatkowo, w przypadku koncentracji na długoterminowym rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie pozwoli uczynić tę technologię najmniej importochłonną ze wszystkich opcji polskiego miksu energetycznego. Udział krajowych podmiotów w dostawach ma sięgać ⅔ na rzecz branży.

WiseEuropa zaznacza, że wraz ze wzrostem całkowitej liczby miejsc pracy w sektorze energetyki wiatrowej wzrośnie udział dostawców krajowych w łańcuchu dostaw, co pozwoli na utrzymanie pozycji polskich zakładów na rynku międzynarodowym.

Obostrzenia lokalizacyjne dla energetyki wiatrowej

Scenariusz rozwojowy blokowany jest przez obostrzenia lokalizacyjne, które zostały wprowadzone w lipcu 2016 r. ustawą o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. Ustawa poskutkowała zahamowaniem przyrostu mocy wiatrowych w ostatnich latach.

Przeprowadzone w listopadzie 2018 r. oraz zapowiadane na 2019 r. aukcje, których sukces jest uzależniony od tempa prac nad nowelizacją ustawy o OZE i zagwarantowania środków na modernizację informatycznej platformy do przeprowadzania aukcji, pozwalają na powrócenie do inwestycji wiatrowych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.