Energia wiatrowa to tysiące miejsc pracy

Raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) przewiduje, że do 2040 r. energetyka wiatrowa na lądzie wygeneruje 21 tys. miejsc pracy w Polsce, a wskaźnik udziału dostawców krajowych i poddostawców może wzrosnąć do 65%.

Wpływ energetyki wiatrowej na miejsca pracy

Prezes PSEW Janusz Gajowiecki podkreśla, że biorąc pod uwagę udział krajowych dostaw w całkowitych kosztach produkcji energii, energetyka wiatrowa ma na nie największy wpływ. Każde 10 MW energetyki wiatrowej w Polsce bezpośrednio tworzy 61 nowych i innowacyjnych miejsc pracy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Scenariusz rozwojowy energetyki wiatrowej

Scenariusz rozwojowy zakłada, że przyrost mocy do 24 GW w 2040 r. warunkuje powstanie 42 tys. miejsc pracy, z czego 11 tys. w firmach bezpośrednio współpracujących z branżą wiatrową. Dodatkowo, w przypadku koncentracji na długoterminowym rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie pozwoli uczynić tę technologię najmniej importochłonną ze wszystkich opcji polskiego miksu energetycznego. Udział krajowych podmiotów w dostawach ma sięgać ⅔ na rzecz branży.

WiseEuropa zaznacza, że wraz ze wzrostem całkowitej liczby miejsc pracy w sektorze energetyki wiatrowej wzrośnie udział dostawców krajowych w łańcuchu dostaw, co pozwoli na utrzymanie pozycji polskich zakładów na rynku międzynarodowym.

Obostrzenia lokalizacyjne dla energetyki wiatrowej

Scenariusz rozwojowy blokowany jest przez obostrzenia lokalizacyjne, które zostały wprowadzone w lipcu 2016 r. ustawą o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. Ustawa poskutkowała zahamowaniem przyrostu mocy wiatrowych w ostatnich latach.

Przeprowadzone w listopadzie 2018 r. oraz zapowiadane na 2019 r. aukcje, których sukces jest uzależniony od tempa prac nad nowelizacją ustawy o OZE i zagwarantowania środków na modernizację informatycznej platformy do przeprowadzania aukcji, pozwalają na powrócenie do inwestycji wiatrowych.