1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Firmy z sektora MŚP chcą, aby OZE pomogły zmniejszyć koszt energii

Firmy z sektora MŚP chcą, aby OZE pomogły zmniejszyć koszt energii

75% małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej uważa, że to zależność od paliw kopalnych w ich krajach odpowiada za zagrażające prowadzeniu działalności gospodarczej rachunki za energię – wynika z badania organizacji Beyond Fossil Fuels. Większość firm sektora MŚP chce większych inwestycji w odnawialne źródła energii, aby same mogły produkować prąd.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Firmy z sektora MŚP stawiają na OZE

Sondaż przeprowadzony na zlecenie Beyond Fossil Fuels (organizacja, której celem jest, by do 2035 roku cała energia elektryczna w Europie była wytwarzana ze źródeł odnawialnych i niezależna od paliw kopalnych) przez ośrodek badawczy YouGov w Czechach, Grecji, Holandii, Niemczech, Polsce i Włoszech pokazuje, że dwie trzecie małych i średnich przedsiębiorstw zostały zmuszone do podniesienia cen swoich produktów i usług z powodu wysokich i niestabilnych kosztów energii.

Według raportu większość MŚP deklaruje, że podjęła działania na rzecz oszczędzania energii, przy czym 24% stosuje inteligentne środki, a dodatkowe 20% twierdzi, że rozważa wdrożenie takich środków w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Liczba ta może wzrosnąć do 72%, jeśli zostaną wprowadzone zachęty i usunięte bariery. 40% ankietowanych MŚP twierdzi również, że zainstalowało panele fotowoltaiczne lub rozważa ich zainstalowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale ich liczba wzrośnie do 75%, jeśli będzie dostęp do środków wsparcia i zniesione zostaną bariery administracyjne. 

Siła napędowa unijnej gospodarki

MŚP odpowiadają za dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym i wnoszą ponad połowę całkowitej wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa w samej UE. Większość z nich podkreśla, że ciężko walczą, by chronić swych pracowników przed zwolnieniami i stwierdza jasno, że wyższe rachunki za energię obniżają ich zyski oraz produktywność. Trzy na cztery firmy wyrażają gotowość skorzystania z transformacji energetycznej, jeśli otrzymają wsparcie i zostaną zniesione bariery administracyjne. 

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową unijnej gospodarki, pobudzają innowacje, tworzą miejsca pracy i pielęgnują żywotność naszych społeczności. Wysokie koszty energii wynikające ze zmiennych cen paliw kopalnych je niszczą. Przesłanie z tego sondażu jest jasne: MŚP chcą znacznych inwestycji w lokalne projekty w zakresie energii odnawialnej, wsparcia, które pomogłoby im w wytwarzaniu własnej energii oraz usunięcia barier administracyjnych, aby mogły wdrażać rozwiązania na rzecz budowania odporności i rewitalizacji swoich przedsiębiorstw – mówi Duygu Kutluay z Beyond Fossil Fuel.

Sytuacja MŚP w Polsce

W Polsce ponad dwie trzecie MŚP uważa, że wysokie koszty energii czynią ich biznes mniej rentownym (68%) i winią wysokie koszty energii za podwyżki cen swoich towarów i usług (71%). Prawie połowa twierdzi, że musiała zredukować liczbę pracowników ze względu na wysokie koszty energii; to znacznie powyżej średniej (wynoszącej 33%) w sześciu badanych krajach.

Połowa MŚP w Polsce za wzrost kosztów energii obwinia zależność kraju od paliw kopalnych. Praktycznie ta sama liczba małych i średnich przedsiębiorstw (50%) uważa, że niedostatek lokalnych i krajowych inwestycji w zakresie energii odnawialnej to jedna z przyczyn wzrostu kosztów energii w kraju.

Większość MŚP w Polsce (56%) twierdzi, że lokalne inwestycje w energię odnawialną, taką jak źródła słoneczne i wiatrowe, to najlepszy sposób na wspieranie ich w czasie kryzysu. Ponad jedna trzecia twierdzi, że istniejące programy wsparcia wytwarzania energii z OZE są użyteczne. 

Połowa MŚP w Polsce twierdzi, że ma lub rozważa w przyszłym roku instalację paneli słonecznych lub oszczędzanie energii za pomocą inteligentnych rozwiązań. Ale aż 78% małych i średnich firm w Polsce deklaruje, że rozważy instalacje solarne lub rozwiązania na rzecz redukcji zużycia energii, jeśli zostaną wprowadzone odpowiednie zachęty lub zniesione będą bariery administracyjne.

– Rosnące koszty energii to poważne wyzwanie dla przetrwania i rozwoju MŚP. Wiele z tych przedsiębiorstw to liderzy europejskiej zrównoważonej gospodarki, którzy rozwijają własne lokalne źródła energii odnawialnej. Jednak zbyt często napotykają bariery biurokratyczne i brakuje im niezbędnego wsparcia. Dla MŚP kluczowe znaczenie mają bezstronna pomoc techniczna, jasne, neutralne technologicznie rozwiązania i wsparcie, na przykład w ramach Porozumienia Przedsiębiorstw na rzecz Klimatu i Energii, które pomogą obniżyć rachunki za energię – dodaje Véronique Willems, powiedziała sekretarz generalna SMEunited, europejskiego stowarzyszenia rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

źródło: informacja prasowa BFF, Raport BFF: Renewable Energy as a Path to Resilience: SME Perspectives on the Energy Crisis 

fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.