Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Formalności związane z montażem fotowoltaiki – co, gdzie, kiedy? [ANALIZA]

Formalności związane z montażem fotowoltaiki – co, gdzie, kiedy? [ANALIZA]

W związku z zapowiedzianym naborem do nowej edycji programu Mój Prąd, przybliżamy etapy procedury administracyjno-prawnej instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jakie zmiany uproszczenia i zmiany wprowadzono? Jakie formalności mogą czekać inwestora?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Instalacja na własny użytek – czyli jaka?

Instalacje fotowoltaiczne są coraz popularniejszym źródłem energii, przystosowanym zarówno do potrzeb drobnych odbiorców, jak i podmiotów związanych z biznesem czy przemysłem. W analizie omówimy formalności związane z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. To właśnie one są skierowane do odbiorców indywidualnych. Dofinansowanie właśnie takich jest celem programu Mój Prąd. 

Zgodnie z ustawową definicją, mikroinstalacja odnawialnego źródła energii to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – co, gdzie, kiedy?

Formalności związane z montażem mikroinstalacji zostały znacznie uproszczone w stosunku do wymagań związanych z budową większych instalacji fotowoltaicznych. Po pierwsze, możliwość budowy mikroinstalacji jest niezależna od regulacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie – MPZP nie musi przewidywać takiej możliwości. Budując mikroinstalację, będziemy także wyłączeni z  obowiązku ubiegania się o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Nie trzeba także składać wniosku o wpis do rejestru wytwórców, tak jak np. w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych. 

Kolejnym ułatwieniem jest brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę – procedura ta  obejmuje jedynie montaż paneli o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW lub bardzo specyficzne przypadki (konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczność znacznej przebudowy budynku lub budowa bezpośrednio na budynku wpisanym do rejestru zabytków). 

Zazwyczaj nie obejmie nas też procedura zgłoszenia robót budowlanych – zgłoszenia należy dokonać jedynie w przypadku, gdy instalacja będzie się znajdować na budynku o wysokości powyżej trzech metrów lub  na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Trzeba jednak wiedzieć, że procedura zgłoszeniowa jest znacznie uproszczona w stosunku do tej, która obowiązuje przy pozwoleniu na budowę. Organ administracji nie wydaje bowiem decyzji, lecz jedynie jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 30 dni od doręczenia złożonego przez nas wniosku. Jeśli sprzeciw nie nastąpi, możemy przystąpić do montażu. 

Jak utylizować panele fotowoltaiczne i ile to kosztuje?

Etapem, który jednak nie może zostać ominięty nawet przy mikroinstalacji jest zgłoszenie chęci jej przyłączenia do sieci. Należy wybrać operatora energetycznego i zgłosić chęć przyłączenia, dostarczając wniosek z odpowiednimi załącznikami, wymienionymi w ustawie Prawo energetyczne (art. 7 ust 8d4). Po rozpatrzeniu wniosku, operator wyda zgodę na przyłączenie. W przypadku odmowy, można odwoływać się do Urzędu Regulacji Energetyki. 

W kontekście późniejszej eksploatacji instalacji, warto pamiętać, że produkując prąd jedynie na własne potrzeby, jesteśmy zwolnieni od płacenia podatku od zamontowanej instalacji. 

Mój Prąd – kiedy kolejny nabór?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że środki przeznaczona na dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0 zostały wyczerpane, przez co nabór został zamknięty wcześniej. Jednak osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z dotacji na fotowoltaikę oraz inne systemy wspomagające domowy system energetyczny mogą wkrótce spodziewać się kolejnego naboru w ramach edycji Mój Prąd 5.0. 

Więcej informacji:

źródło: opracowanie własne, zdjęcie główne: pixabay.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.