Fotowoltaika coraz popularniejsza. Liderem OZE nadal energetyka wiatrowa

Fotowoltaika coraz popularniejsza. Liderem OZE nadal energetyka wiatrowa

Fotowoltaika osiąga coraz większy udział w energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w Polsce. Liderem wciąż jest u nas energetyka wiatrowa. Co istotne, ogólna ilość energii wyprodukowanej z OZE spadła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 12%.  

Jak wynika z danych Agencji Rynku Energii, produkcja energii elektrycznej z OZE w październiku 2018 r. osiągnęła wartość 2,2 TWh. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to 2,5 TWh, co oznacza spadek o 12%.  Najwięcej energii ze źródeł odnawialnych produkuje się w Polsce z wiatru. Stanowi ona 67% całości. Energetyka wiatrowa zachowała pozycję lidera, pomimo znacznie zmniejszającego się udziału w produkcji energii. W porównaniu do roku poprzedniego zanotowała spadek o 17%. Największą dynamiką wykazała się fotowoltaika – 259% w ujęciu rok do roku. Pomimo tak znaczącego wzrostu energia produkowana w ten sposób osiągnęła najmniejszy udział w OZE – zaledwie 1%.  

Tymczasem ogólna produkcja energii elektrycznej w Polsce wzrosła w okresie od września do października o 7%, a w porównaniu do roku ubiegłego zachowała tę samą wartość – 14,5 TWh. Największy udział w miksie energetycznym zanotował węgiel kamienny (49%.) i węgiel brunatny (27%). W przypadku węgla kamiennego oznacza to wzrost o 6% w porównaniu do roku poprzedniego.  

W porównaniu z miesiącem ubiegłym w październiku wzrosła ponadto wymiana zagraniczna energii. Eksport o 22%, a import o 15%. Ogólnie saldo wymiany wzrosło z 468 GWh we wrześniu do 493 GWh w październiku. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.