Fotowoltaika. Moc nawet do 15 GW do 2025

Instytut Energetyki Odnawialnej podaje, że moc zainstalowana w polskiej fotowoltaice będzie zwiększać się o 2 GW rocznie. Tym samym pod koniec 2025 roku całkowita moc fotowoltaiki w Polsce osiągnie 14,93 GW. 

Rynek fotowoltaiki utrzyma stałe tempo wzrostu 

Obecnie Polska posiada 4,1 GW mocy fotowoltaicznych. W marcowym raporcie Urząd Regulacji Energetyki zauważył trzykrotny wzrost energii wytworzonej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w porównaniu do 2019 roku. Natomiast według Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), polski rynek fotowoltaiczny utrzyma obecne tempo wzrostu, co najmniej przez 5 lat. Eksperci podają dokładne prognozy na najbliższe lata. W 2021 roku ma przybyć 2,15 GW mocy fotowoltaicznych, w roku 2022 kolejne 1,98 GW. Z kolei w następnych trzech latach moce zwiększą się o 2,48 GW, 1,9 GW i 2,39 GW. 

Więcej farm i parków fotowoltaicznych

W raporcie z czerwca, IEO twierdził, że do końca 2025 roku Polska osiągnie zaledwie 7,8 GW mocy fotowoltaicznych. Niedawno skorygował jednak tę wartość do 14,93 GW. Skąd ta zmiana?

Do tej pory fotowoltaika cieszyła się zainteresowaniem prosumentów indywidualnych. Mikroinstalacje stanowiły ok. 80% całego rynku fotowoltaicznego. Jednak eksperci przekonują, że ma się to zmienić m.in. dzięki większej liczbie projektów wybranych w przetargach publicznych. Będą pojawiać się nowe farmy i parki fotowoltaiczne.

Polski rynek fotowoltaiczny zmieni swój typowo prosumencki charakter. Spodziewamy się wzrostu udziału profesjonalnych elektrowni zasilanych energią słoneczną – przekonują specjaliści.

Źródło: pv-magazine.com