Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Fotowoltaika – montaż i zasada działania

Fotowoltaika – montaż i zasada działania

Fotowoltaika, jako energetyczne rozwiązanie przyszłości, cieszy się dużym zainteresowaniem w Polsce i Europie. Na jej popularność wpływają korzyści płynące z montażu z paneli fotowoltaicznych, takie jak realne oszczędności, niezależność od podwyżek cen prądu, czy możliwość przekazywania nadwyżek energii do sieci energetycznej z opcją ich późniejszego wykorzystania. Instalacje montowane są w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, a nawet w samochodach turystycznych (tzw. kamperach).

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Jak przebiega montaż fotowoltaiki?

Montażem instalacji fotowoltaicznej zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, takie jak np. duże spółki energetyczne. Przed przystąpieniem do realizacji odbywa się wstępny audyt fotowoltaiczny, co gwarantuje, że konstrukcja spełni wymogi bezpieczeństwa i będzie efektywnie działać. Podczas audytu weryfikuje się stopień zacienienia dachu i gruntu oraz ustala się zapotrzebowanie na prąd, odpowiednią moc instalacji i możliwości montażowe.

Następnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna i pozwalająca na podłączenie instalacji do zakładu energetycznego. Po wykonaniu projektu mocowana jest konstrukcja montażowa, przygotowywane jest okablowanie, układane i podłączone są panele, łączony jest inwerter z ogniwami fotowoltaicznymi, konfigurowane jest sterowanie z siecią i wykonane są końcowe pomiary i testy instalacji. Dodatkowe informacje i szczegóły procedury można uzyskać u dostawcy energii www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/fotowoltaika.

Zasada działania fotowoltaiki

Instalacja składa się głównie z paneli fotowoltaicznych, które pobierają energię z promieniowania słonecznego. Panele monokrystaliczne lub polikrystaliczne, zbudowane z cząsteczek krzemu, dzięki efektowi fotoelektrycznemu przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną w formie prądu stałego. Następnie, za pomocą inwertera prąd stały przekształcany jest na prąd zmienny, taki jaki płynie w naszych gniazdkach. Pozwala to na zasilanie oświetlenia, urządzeń AGD i RTV itp. Panele fotowoltaiczne mają mniejszą wydajność w trakcie pochmurnych dni, jednak w praktyce nawet w najgorszych warunkach produkcja energii całkowicie nie znika. Nawet w naszym kapryśnym klimacie fotowoltaika zdecydowanie się opłaca.

Podsumowanie informacji

Artykuł przybliża czytelnikom temat fotowoltaiki, która zdobywa na popularności w Polsce i Europie, jako ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie energetyczne. Tekst dzieli się na dwie główne sekcje: montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zasady jej działania. Montaż to skomplikowany proces, który obejmuje wstępny audyt, przygotowanie dokumentacji technicznej, mocowanie konstrukcji, okablowanie, układanie i podłączanie paneli oraz końcowe pomiary i testy. Wszystko to jest realizowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, takie jak duże spółki energetyczne. Zasada działania fotowoltaiki polega na przekształcaniu energii słonecznej na elektryczność przez panele monokrystaliczne lub polikrystaliczne. Energia słoneczna przekształcana jest na prąd stały, który następnie, za pomocą inwertera, zamieniany jest na prąd zmienny. Panele fotowoltaiczne mogą działać nawet w trudnych warunkach pogodowych, co sprawia, że fotowoltaika jest atrakcyjnym rozwiązaniem nawet w kapryśnym klimacie Polski.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.