1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Fundusze Norweskie: dziś rusza nowy nabór!

Fundusze Norweskie: dziś rusza nowy nabór!

3 kwietnia rusza nowy nabór wniosków o dotacje w ramach Funduszy Norweskich. W programie “Środowisko” przewidziano 3 nabory. Dwa z nich dotyczyły będą działań związanych z termomodernizacją i instalacją urządzeń OZE. Do rozdania jest prawie 98 milionów euro.

W ramach programu “Środowisko” najbliższe nabory będą dotyczyły 8 tematów. Łączna pula pieniędzy do przyznania z Funduszy wynosi 580 mln złotych. Podmioty będą otrzymywały fundusze w postaci dotacji. Co więcej, projekty związane z energetyką, otrzymają dodatkowe środki – około pół miliarda złotych, które ma udostępnić NFOŚiGW. Te pieniądze będą jednak udostępnianie w formie pożyczki.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

W ramach obszaru “Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” przygotowano 423 mln złotych, które podzielone są na 3 tematy:

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

W ramach tego tematu finansowane będą te projekty, które wiążą się termomodernizacją, przebudową systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykorzystaniem systemów zarządzania energią i automatyką pogodową, wymianą oświetlenia czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Montaż takich urządzeń jak kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także instalacji fotowoltaicznych oraz mikroturbin wiatrowych będzie akceptowany. Podmiot zgłaszający się o wsparcie, jak wskazuje temat – musi prowadzić szkołę podstawową lub ponadpodstawową. 

Na te działania przeznaczono pulę pieniędzy w wysokości 86,31 mln zł. Przedział między minimalną a maksymalną kwotą dofinansowania zamyka się między 2,157 mln a 21,579 mln złotych.

2. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

O dofinansowanie mogą starać się projekty polegające na wzmocnieniu lub budowie nowych jednostek wytwarzających energię elektryczną bądź cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi tutaj również o przejście z kogeneracyjnych źródeł węglowych na paliwa ekologiczne oraz odzyskiwanie energii odpadowej. W tym przypadku o dofinansowanie mogą zgłaszać się przedsiębiorstwa. 

W tym segmencie do podziału przeznaczonych jest 172,63 mln zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 4,31 mln zł, a maksymalna – 30,21 mln zł.

3. Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych (i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła)

Ten temat może zainteresować te jednostki (np. samorządy, ale też przedsiębiorstwa), które mają słabo rozwinięte sieci ciepłownicze i borykają się z problemem smogu i niskiej emisji. W tym przypadku finansowane będą działania polegające na między innymi: zmianie paliw na ekologiczne; rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia; zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych; wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii. 

W tym przypadku budżet jest największy – 165,85 mln złotych. Minimalne dofinansowanie może wynieść 4,31 mln zł, z kolei maksymalne nie może przekroczyć 30,21 mln złotych.

O szczegółowych zasadach przyznawania dotacji można dowiedzieć się tutaj. Nabór pierwszego tematu kończy się 15 lipca, a pozostałych dwóch 30 czerwca.


Źródło: gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.