W Gdańsku o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym

Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, 29 czerwca otworzył w Gdańsku międzynarodową konferencję „Przykłady dobrej koordynacji działań przeciwpowodziowych w dorzeczu”. Celem wydarzenia była prezentacja podjętych oraz planowanych działań z zakresu ochrony przed powodzią w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żuław Wiślanych.

„Spotykamy się w gronie fachowców, którzy doskonale znają problem związany z ochroną przeciwpowodziową. Konferencja została zainicjowana z dwóch powodów. Jednym są obchody Roku Rzeki Wisły 2017. Drugim – konieczność zwrócenia uwagi na współpracę z przedstawicielami sektora wodnego w Holandii, która została zainicjowana w ubiegłym roku w Budapeszcie” – podkreślił wiceminister Gajda.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zwrócił również uwagę, że konferencja odbywa się na terenie Żuław, które poprzez działalność człowieka stały się terenem zagrożonym powodzią.

„Dlatego 10 lat temu został tutaj zainicjowany program związany z kompleksową ochroną przeciwpowodziową” – dodał.

Podczas spotkania wiceminister Gajda poinformował także o aktualnym stanie prac nad nowym prawem wodnym. Zaznaczył, że wprowadzenie tych przepisów poprawi ochronę przed powodzią w Polsce.

„Będzie to możliwe dzięki temu, że zarówno rzeki, jak i infrastruktura przeciwpowodziowa (w tym wały) będą zarządzane przez jeden podmiot – Państwowe Gospodarstwo Wodne” – powiedział.

Konferencja została zorganizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wzięli w niej udział również przedstawiciele holenderskiego sektora wodnego, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. Ponadto, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek rządowych oraz samorządowych związanych z gospodarką wodną i ochroną przed powodzią.