Gdynia dostarczy pierwszy polski samochód elektryczny?

Rozpoczęły się prace nad stworzeniem prototypowego samochodu elektrycznego, który ma zrewolucjonizować przemysł transportowy w Polsce. Zaangażowany w projekt jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny oraz władze miasta Gdyni.

Ważną częścią projektu jest list intencyjny w sprawie uruchomienia działań na rzecz rozwoju Klastra INNOeCAR w województwie pomorskim. Uczestnikami przedsięwzięcia poza wspomnianymi powyżej są samorządy, przedsiębiorstwa prywatne oraz placówki naukowe.

Podpisanie dokumentu nastąpiło podczas konferencji „INNOeCAR – samochód elektryczny, jako element struktury miejskiej”, która odbyła się w czwartek, 20 kwietnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Jej otwarcia dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz Szef Komitetu.

Klaster elektromobilności jest wielką szansą dla trójmiejskich i pomorskich firm działających w sektorze innowacji. To porozumienie ma przynieść korzyści również dla mieszkańców w tym m.in.: zmniejszenie liczby samochodów poruszających się po ulicach miasta, stymulację gospodarki oraz czystsze powietrze. Klaster INNOeCar ma przyczynić się także do stworzenia sieci współpracy na polu elektromobilności, wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność w tym sektorze.

Rozwój sektora elektromobilności jest jednym z ważniejszych projektów zapisanych w uchwalonej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Gdynia przystąpiła do koordynowanego przez PFR programu e-bus. Nie mniej interesujący wydaje się równoległy program e-car. To właśnie samochodowi elektrycznemu poświęcona jest większa część dzisiejszej konferencji. Samochód elektryczny interesuje nas z dwóch istotnych powodów. Po pierwsze, w projekcie budowy takiego pojazdu widzimy olbrzymi potencjał dla rozwoju gospodarczego. Nie muszę nikogo przekonywać, że w Gdyni tradycyjnie cenimy projekty głęboko nietradycyjne. W świeżości i innowacji widzimy motor rozwoju. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że taki kierunek jest słuszny i owocuje pożądanymi efektami – powiedział podczas konferencji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i dodał: Jestem przekonany, że projekt, któremu dzisiaj nadajemy formalny kształt, narodził się w najbardziej odpowiednim do tego miejscu, o największym w Polsce potencjale, który przy odpowiednim wsparciu i współpracy jest ze wszech miar predestynowany do tego, by doprowadzić do sukcesu.

Już od 8 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, w sali F.028 odbywać się będą cotygodniowe spotkania i warsztaty, których tematami będą:

– polska technologia szybkiego ładowania samochodów elektrycznych,

– produkcja baterii do samochodów elektrycznych,

– miejski samochód elektryczny,

– samochód autonomiczny i car connectivity,

– systemy car sharing.

Rządowy programu elektromobilności ma na celu jest stworzenie polskiego samochodu elektrycznego oraz elektrycznego autobusu. Gdynia jest sygnatariuszem listu intencyjnego, który określa współpracę w dziedzinie elektromobilności. Dokument ten został podpisany na początku tego roku przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Energii. Program koordynowany jest przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z założeniami, jego celem jest sprzedaż autobusów elektrycznych na poziomie ok. tysiąca sztuk rocznie, stworzenie rozpoznawalnej globalnie marki oraz zbudowanie mocnej pozycji eksportowej do 2025 roku. Ponadto wprowadzanie na polskie drogi 1000 autobusów elektrycznych do 2021 r.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Jak samorządy walczą ze smogiem?

Następny artykuł

Segregacja śmieci

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,