General Electric rozpoczyna inwestycje w systemy wiatrowe w Turcji

Jak poinformowała firma General Electric, podpisała właśnie porozumienie z tureckimi Borusan EnBW Enerji, Fina Enerji oraz holdingiem Ozgul. Umowa ta dotyczy instalacji, wsparcia i finansowania budowy farmy wiatrowej na terenie Turcji.

Wymienione firmy chcą współpracować z GE podczas realizacji projektu Yeka. Jak komentuje firma, wszystkie strony porozumienia „nawzajem się uzupełniają w zakresie wyposażenia, sprzętu i finansowania”.

Po podpisaniu porozumienia rozpoczęły się prace mające przygotować finansowanie dla powyższej inwestycji.

Jak komentuje menedżer GE w zakresie lądowych instalacji wiatrowych, Ruham Temeltas: Projekt Yeka pozwoli zwiększyć różnorodność portfolio energetycznego Turcji, jest zatem krytyczne dla tego kraju w realizacji celów związanych z sektorem energii odnawialnych.