Gmina Iłów będzie mieć nową kanalizację

Degradacja środowiska naturalnego może mieć różne oblicza. Jedną z nich są ścieki, które nazbyt często zanieczyszczają wody gruntowe i doprowadzają do eutrofizacji jezior, co prowadzi do tragicznych w skutkach konsekwencji. Między innymi dlatego niezwykle ważne jest modernizowanie systemów kanalizacyjnych oraz inwestowanie w nowoczesne oczyszczalnie ścieków, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie w dalszym ciągu istnieją amatorskiej budowy „szamba”, które w żaden sposób nie są gwarantem troski o środowisko.

Na mocy umowy podpisanej 30 maja 2017 roku w gminie Iłów rozpoczęła się modernizacja systemu kanalizacyjnego. Dzięki tej inwestycji powstanie 453 km wodociągów oraz 67 przydomowych oczyszczalni ścieków. Projektem zostały objęte takie miejscowości, jak Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek, Obory, Budy Iłowskie oraz Rzepki.

Prace nad budową systemu wodno-kanalizacyjnego są już w zaawansowanym stadium, zaś budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozpocznie się w 2018 roku. Przeprowadzenie powyższych inwestycji nie byłyby możliwe bez dofinansowania uzyskanego od Samorządu Województwa Mazowieckiego, wynoszącego 1 947 396 zł. Całość inwestycji pochłonie natomiast 4 551 049 zł.