Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Grupa FAMUR pozyskuje finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW

finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych

Grupa FAMUR pozyskuje finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW

Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR zawarły z konsorcjum banków umowę kredytową typu project finance. Finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych zostanie przeznaczone na 140 projektów o łącznej mocy 134 MW. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych

Jeden z największych producentów sprzętu dla przemysłu wydobywczego stawia na fotowoltaikę. Dla grupy Famur wejście w OZE to nowość i zmiana, która ma zapewnić przychody i stać się furtką do rozwijania całego sektora.

Wysokość limitów udzielonych spółkom wynosi 428 mln zł. Pozyskanie finansowania na budowę farm fotowoltaicznych to krok grupy w procesie przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację. Celem FAMUR jest  osiągnięcie do 2024 roku 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym. Na co zostaną przekazane środki?

Nowe farmy fotowoltaiczne w Polsce

Celem kredytu typu project finance jest w szczególności finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW (z możliwością późniejszej konwersji tego kredytu na kredyt inwestycyjny) oraz pokrycie rezerwy obsługi zadłużenia.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Od ubiegłego roku realizujemy strategię rozwoju w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację. Pierwszym etapem było zaangażowanie w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR oraz zakontraktowanie projektów PV o łącznej mocy 175 MW z wygraną aukcją OZE w 2021 roku, co potwierdziło naszą konsekwencję w budowaniu wielkoskalowych farm PV.

Obecnie w naszym portfelu posiadamy projekty o łącznej mocy ok. 1,5 GW w tym 134 MW w trakcie budowy oraz kolejne 500 MW w przygotowaniu do realizacji. Podpisanie umowy z bankami pozwoli nam efektywniej zarządzać strukturą finansowania obszaru PV, a jednocześnie FAMUR będzie miał możliwość częściowo uwolnić swoje środki zaangażowane w budowę tego segmentu i przeznaczyć je na dalszy rozwój. 

Stale wspieramy ekspansję zielonego biznesu, chcąc zapewnić mu fundusze na stabilny rozwój, tak aby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał rynku komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Umowa kredytowa została zawarta pomiędzy konsorcjum banków i 32 spółkami, których jedynym wspólnikiem jest Projekt Solartechnik Fund Fundusz inwestycyjny zamknięty wchodzący w skład Grupy FAMUR. Po stronie konsorcjum bankowego są: ING Bank Śląski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA. Ostateczna spłata kredytów musi nastąpić do 22 grudnia 2040 roku.

Kolejne firmy związane do tej pory z konwencjonalną energetyką inwestują w odnawialne źródła energii. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

źródło: mat.prasowe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.