Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

GUS: w 2016 roku odnotowano spadek produkcji zielonej energii

Warszawa wspiera OZE

GUS: w 2016 roku odnotowano spadek produkcji zielonej energii

Polski Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował opracowanie Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku, które zawiera informacje o produkcji energii elektrycznej oraz ciepła uzyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w Polsce w ubiegłym roku.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Polska musi zwiększyć udziału OZE w miksie energetycznym kraju do 15 procent. W poniższej tabeli, opracowanej przez GUS, wynika, że udział zielonej energii w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2016 roku wyniósł 11,3 procent i był niższy niż w latach 2013-2015.

word image 1

W 2016 roku odnotowano stały wzrost mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących odnawialne nośniki energii. W 2016 roku łączna moc osiągalna zainstalowanych urządzeń była o 93,1 procent większa w porównaniu z rokiem 2012.

word image 2

Odnotowano również znaczne zwiększenie udziału w mocy osiągalnej biopaliw stałych (o 59,8 procent), wiatru (o 124,1 procent) i biogazu (o 76 procent). W 2016 roku moc osiągalna elektrowni wiatrowych stanowiła 72,7 procent mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W tym samym czasie instalacje wykorzystujące energię wody udostępniały 12,3 procent, a biopaliwa stałe 9,2 procent mocy osiągalnej. W ostatnich latach wzrosła też wielkość mocy elektrowni słonecznych (ogniwa fotowoltaiczne) – od 1 MW w 2012 roku do 187 MW w 2016 roku. Stanowiła ona w 2016 roku 2,4 procent mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących OZE.

Więcej informacji w obszernym opracowaniu GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku.

Źródła: GUS

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.