Hawaje wykorzystają OZE w stu procentach szybciej, niż zakładano

Hawaje to miejsce, w którym odnawialne źródła energii rozwijają się bardzo szybko. Największą rolę w branży energetycznej w tym rejonie odgrywa fotowoltaika. Duże nasłonecznienie terenu wspomaga jej rozwój, przyczyniając się do generowania znacznych ilości energii. Wedle założeń energia odnawialna ma spełniać sto procent zapotrzebowania na energię Hawajów już do 2040 roku.

Początkowo plan ten miał zostać zrealizowany do 2045 roku, jednak szybki rozwój zielonej energii na Hawajach spowodował, że został on nieco zmieniony. Kluczowe będzie następne pięć lat, bowiem w tym czasie najmłodszy stan USA chce dwukrotnie zwiększyć udział energii odnawialnej w swoim miksie. Obecnie udział OZE utrzymuje się na poziomie dwudziestu sześciu procent; do 2022 roku władze Hawajów chciałyby uzyskać pięćdziesiąt dwa procent. Ponadto pojemność instalacji solarnych ma wzrosnąć z 717 MW do 1465 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wszyscy wierzą w powodzenie tego przedsięwzięcia, szczególnie widząc intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie hawajskich wysp. Kolejne lata pokażą, czy plan władz tego stanu będzie możliwy do realizacji w przewidywanym czasie.