Indie zamykają elektrownie węglowe

W ciągu ostatnich dwóch lat Indie zamknęły elektrownie węglowe o mocy 4 GW. W najbliższym czasie kraj ten zlikwiduje kolejne elektrownie węglowe o łącznej mocy 5,5 GW z powodu ich małej efektywności oraz przestarzałych technologii. Minister Gospodarki Piyush Goyal powiedział, że ten krok ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Nie podano na razie, kiedy elektrownie zostaną zamknięte. Wiadomo jednak, że zlikwidowane zostaną elektrownie węglowe działające dłużej niż dwadzieścia pięć lat. Obecnie siedemdziesiąt osiem procent energii wytwarzanej w Indiach pochodzi z elektrowni węglowych, co sprawia, że powietrze w tym kraju jest bardzo zanieczyszczone.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery Indie zamierzają również zmodernizować część działających elektrowni węglowych, tak aby dostosować je do najnowszych norm oraz standardów.