Innogy zbada możliwości samochodów jako magazynów energii

Innogy zbada możliwości samochodów jako magazynów energii

Operator Sieci Dystrybucyjnych innogy Stoen Operator jako pierwszy zbada wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako mobilnych magazynów energii. Chodzi przede wszystkim o technologię Vehicle-to-grid.

Celem badania jest analiza wpływu rozwiązań tej technologii na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej. Jednym z założeń V2G jest wykorzystanie energii pozyskanej z samochodów elektrycznych do celów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. Odpowiednio skonstruowane punkty ładowania pozwalają OSD na zarządzanie energią zgromadzoną w podłączonych do nich samochodach. Możliwe jest wtedy decydowanie o dwóch rzeczach: czy pojazd będzie się ładował lub czy będzie z niego ściągana energia do sieci. Dzięki takim działaniom, możliwy będzie wpływ na bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji sieci poprzez wyposażenie stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia w funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Specjalnie do projektu badawczego Innogy powstanie pierwsza w Polsce całościowa infrastruktura, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie testów rozwiązań V2G.

Od lat inwestujemy w przebudowę, rozbudowę, a także stałe unowocześnianie sieci elektroenergetycznych na terenie Warszawy. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii. Nie boimy się także w tym obszarze sięgać po innowacyjne rozwiązania, m.in. z obszaru smart grid. Dlatego zdecydowaliśmy się na przetestowanie nowego rozwiązania V2G, które w przyszłości może być uzupełnieniem dla rozbudowy sieci miejskiej – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Innogy Stoen Operator.

Projekt badawczy będzie realizowany na terenie Warszawy. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona analiza i ocena pracy samochodów, a także sieci w momencie ich połączania przy użyciu punktów ładowania. Wszystko ma potrwać do końca bieżącego roku.

Drugi etap projektu będzie współfinansowany z funduszy europejskich na bazie umowy podpisanej z Ministerstwem Energii. Jego realizacja nastąpi w przyszłym roku. Badanie będzie dotyczyć technologii V2G i  wykorzystania baterii w akumulatorach zamontowanych w stacjach transformatorowych o średnim i niskim napięciu, które zasilają mieszkańców stolicy.

  • Rozbudowa sieci dystrybucyjnej jest bardzo kosztowna i długotrwała, dlatego warto badać nowe, potencjalnie alternatywne rozwiązania, takie jak właśnie mobilne magazyny energii. W czasie realizacji projektu przeanalizujemy bezpieczeństwo eksploatacji oraz działanie systemu w odniesieniu do regulacji rynkowych – dodaje Łukasz Sosnowski, kierownik projektu w innogy Stoen Operator. – Dzięki temu przekonamy się, jakie są realne możliwości szerszego zastosowania tych rozwiązań.

Innogy jest operatorem obecnym na rynku od 2007 roku. Dostarcza energię przede wszystkim dla klientów zamieszkałych w Warszawie i okolicach.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.