Innogy zbada możliwości samochodów jako magazynów energii

Operator Sieci Dystrybucyjnych innogy Stoen Operator jako pierwszy zbada wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako mobilnych magazynów energii. Chodzi przede wszystkim o technologię Vehicle-to-grid.

Celem badania jest analiza wpływu rozwiązań tej technologii na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej. Jednym z założeń V2G jest wykorzystanie energii pozyskanej z samochodów elektrycznych do celów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. Odpowiednio skonstruowane punkty ładowania pozwalają OSD na zarządzanie energią zgromadzoną w podłączonych do nich samochodach. Możliwe jest wtedy decydowanie o dwóch rzeczach: czy pojazd będzie się ładował lub czy będzie z niego ściągana energia do sieci. Dzięki takim działaniom, możliwy będzie wpływ na bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji sieci poprzez wyposażenie stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia w funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Specjalnie do projektu badawczego Innogy powstanie pierwsza w Polsce całościowa infrastruktura, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie testów rozwiązań V2G.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Od lat inwestujemy w przebudowę, rozbudowę, a także stałe unowocześnianie sieci elektroenergetycznych na terenie Warszawy. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii. Nie boimy się także w tym obszarze sięgać po innowacyjne rozwiązania, m.in. z obszaru smart grid. Dlatego zdecydowaliśmy się na przetestowanie nowego rozwiązania V2G, które w przyszłości może być uzupełnieniem dla rozbudowy sieci miejskiej – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Innogy Stoen Operator.

Projekt badawczy będzie realizowany na terenie Warszawy. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona analiza i ocena pracy samochodów, a także sieci w momencie ich połączania przy użyciu punktów ładowania. Wszystko ma potrwać do końca bieżącego roku.

Drugi etap projektu będzie współfinansowany z funduszy europejskich na bazie umowy podpisanej z Ministerstwem Energii. Jego realizacja nastąpi w przyszłym roku. Badanie będzie dotyczyć technologii V2G i  wykorzystania baterii w akumulatorach zamontowanych w stacjach transformatorowych o średnim i niskim napięciu, które zasilają mieszkańców stolicy.

  • Rozbudowa sieci dystrybucyjnej jest bardzo kosztowna i długotrwała, dlatego warto badać nowe, potencjalnie alternatywne rozwiązania, takie jak właśnie mobilne magazyny energii. W czasie realizacji projektu przeanalizujemy bezpieczeństwo eksploatacji oraz działanie systemu w odniesieniu do regulacji rynkowych – dodaje Łukasz Sosnowski, kierownik projektu w innogy Stoen Operator. – Dzięki temu przekonamy się, jakie są realne możliwości szerszego zastosowania tych rozwiązań.

Innogy jest operatorem obecnym na rynku od 2007 roku. Dostarcza energię przede wszystkim dla klientów zamieszkałych w Warszawie i okolicach.