Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Irlandia ma mieć większe ambicje klimatyczne

zanieczyszczenie środowiska

Irlandia ma mieć większe ambicje klimatyczne

Irlandzki Sąd Najwyższy nakazał rządowi podjęcie bardziej zdecydowanych kroków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej kraju. To drugie takie orzeczenie na świecie.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Pierwszy proces w Niderlandach

Sprawa w Irlandii jest drugą w Europie i na świecie, związaną z rządowymi celami klimatycznymi dla swojego kraju. Pierwszy wyrok zapadł w procesie w Niderlandach. Fundacja Urgenda oskarżyła przed Sądem Najwyższym rząd Królestwa o opieszałość i niskie ambicje w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Sędziowie przyznali organizacji rację. Thessa Khan, prawniczka z Fundacji Urgenda powiedziała, że to orzeczenie ma wagę “absolutnie historyczną”.

Irlandzka sprawa klimatyczna

W przypadku Irlandii, przeciwko dublińskiemu rządowi wystąpiła organizacja Friends of the Irish Environment. Jej zdaniem władze nie podejmują zdecydowanych działań w zakresie osiągnięcia celów klimatycznych, które są dodatkowo mało ambitne. Aktywiści zwrócili również uwagę, że nie realizowano nawet krótkofalowych inicjatyw.

Według obecnej strategii klimatycznej, do 2050 roku Irlandia powinna zmniejszyć swoje emisje dwutlenku węgla o 80 procent w stosunku do 1990 roku.

Orzeczenie Sądu Najwyższego Irlandii

Sprawą zajmowało się siedmioro sędziów najwyższej instancji. Po jej rozpatrzeniu orzekli, że plan klimatyczny, “National Mitigation Plan 2017-2022” narusza prawa konstytucyjne. W uzasadnieniu Sąd zwrócił uwagę, że strategia jest zbyt ogólna i jako taka niezgodna z ustawą zasadniczą.

Nie sądzę, aby świadomy i zainteresowany obserwator wiedział, z dostatecznymi szczegółami, w jaki sposób rząd zamierza osiągnąć zawarte w planie cele klimatyczne. Zbyt wiele kwestii wymaga dalszych dopowiedzeń i badańwyjaśniał przewodniczący Frank Clarke.

Konieczna zmiana irlandzkiego planu klimatycznego

Wyrok Sądu Najwyższego wymusza wprowadzenie poprawek w planie, który powinien być ambitniejszy i zgodny z Porozumieniem Paryskim, czyli ma dążyć do osiągnięcia zerowych emisji CO2 do 2050 roku.

Rząd będzie teraz musiał stworzyć nowy krajowy plan łagodzenia zmian klimatu. Taki, który gwarantuje szybką i radykalną redukcję irlandzkich emisji. Choć wygrana prawna jest ekscytująca, prawdziwa praca zaczyna się teraz.powiedział Clodagh Daly z Friends of the Irish Environment.

źródło: 300gospodarka.pl, energyindemand.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.