IV edycja seminarium “Corporate Power Purchase Agreement (PPA)”

16 lipca odbędzie się IV edycja seminarium poświęconego umowom PPA. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie będzie realizowane w formule online – w czasie rzeczywistym.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwujemy coraz większe zainteresowanie długoterminowymi kontraktami na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta. Umowy PPA, bo właśnie one umożliwiają zawarcie takiego kontraktu, są korzystne nie tylko ze względów środowiskowych, ale również finansowych – zapewniają długoterminowe dostawy energii po stałej cenie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kompendium wiedzy o umowach PPA

IV edycja seminarium “Corporate Power Purchase Agreement (PPA)”, to wydarzenie, którego celem jest przybliżenie najważniejszych kwestii zebranych wokół PPA. Zagadnienia, jakie będą poruszane podczas seminarium to m.in: otoczenie regulacyjne umów PPA; zakres i konstrukcja umowy PPA; potencjalni beneficjenci, szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce; PPA jako alternatywa dla aukcji OZE; doświadczenia europejskie i wiele więcej.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Christina Sobfeldt Jahn, Head of PPA Origination & Execution, Ørsted; radca prawny Rafał Hajduk; Hanns Koenig, Dyrektor Aurora Energy Research oraz Roland Kok, Szef działu rozwiązań dla klientów, innogy Renewables.

Seminarium jest skierowane do przemysłowych odbiorców energii, wytwórców energii z OZE (w szczególności PV i wiatr), inwestorów, firm doradczych i inżynieryjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, a także przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne.

Seminarium w formie online

Ze względu na panującą epidemię, seminarium odbędzie się w formie online. Dzięki temu, że wydarzenie zostanie przeprowadzone w czasie bieżącym, każdy uczestnik będzie widział prelegenta i wygłaszaną przez niego prezentację, a mechanizm czatu umożliwi bezpośrednie zadawanie pytań. 

Wszystkie osoby biorące udział w seminarium, otrzymają pakiet materiałów, a “wirtualny pokój szkoleniowy”, który otwarty zostanie około 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia, pozwoli sprawdzić jakość i parametry połączenia.Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie organizatora tutaj.