Jak rozwija się fotowoltaika w Polsce? Jubileuszowa edycja raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”

Jak rozwija się fotowoltaika w Polsce? Jubileuszowa edycja raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”

Instytut Energetyki Odnawialnej pracuje nad jubileuszową X edycją raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. W każdym z corocznych raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz możliwe perspektywy jego rozwoju.

Inwestycje napędzane dotacjami

Rok 2021 to niewątpliwie kolejny ważny rok branży fotowoltaicznej. Nie brakowało wyzwań. Głównie tych związanych ze zmianami regulacyjnymi i rosnącymi cenami energii elektrycznej.

Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, a tylko w samym 2021 roku powstało ponad 3,6 GW nowych instalacji PV. Ogromny wkład w ten przyrost, tak jak w roku poprzednim, mieli prosumenci indywidualni napędzani dotacjami w ramach programu „Mój Prąd” oraz zapowiadanymi zmianami w systemie rozliczeń.

Zmiany na rynku

Zmiana systemu net metering na net billing sprawia, że prosumenci zwracają uwagę na zarządzanie energią i zwiększają bieżąca autokonsumpcję energii z PV, np. decydując się na magazyny energii.

Prosumenci odpowiadają, aż za 75% mocy zainstalowanej w PV w Polsce, dlatego tak ważne jest nawet na tym poziomie zarządzanie energią i jej magazynowanie. W nowym systemie prosumenci nie są rozliczani w ramach bilansowania ilościowego z wyprodukowanej energii. Nowy system, tzw. net-billing to rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta. 

Prosumenci biznesowi i farmy

W 2021 roku można było zaobserwować coraz bardziej widoczny udział autoproducentów, czyli tzw. prosumentów biznesowych w rynku PV. Na rynku farm słonecznych również nastąpił „boom fotowoltaiczny”. W roku 2021 przeprowadzono dwie tury aukcji OZE. W grudniowej aukcji OZE ceny energii w tzw. „małym koszyku” były wyraźnie poniżej cen referencyjnych, co kieruje inwestorów w stronę innych metod sprzedaży energii. Natomiast w „dużym koszyku” zakontraktowano więcej energii z instalacji fotowoltaicznych niż wiatrowych.

Publikacja raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022” odbędzie się 25 maja 2022 roku. Raport będzie dostępny do bezpłatnego pobrania w wersji elektronicznej na stronie IEO. Portal Świat OZE jest patronem medialnym publikacji. 

Sprawdź też jak wyglądał raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”.

źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.